0001 " Blad programu w wierszu nr !" 0002 " BLAD DYSKU ! " 0003 " Podac numer narzedzia ! " 0004 " Narzedzie musi byc okragle ! " 0005 " Narzedzie musi byc prostokatne ! " 0006 " Numer narzedzia nieznany ! " 0007 " Promien okregu mniejszy od narzedzia ! " 0008 " Nieznana funkcja ! " 0009 " Pamiec polozenia zapelniona ! " 0010 " BLAD WEWN ! Skont sie z Labod Electr " 0011 " Za maly otwor ! " 0012 " Otwor niemozliwy " 0013 "Narzedzie nieodpowiednie dla prostokata " 0014 " Prostokat mniejszy od narzedzia ! " 0015 " Nie mozna znalezc etykiety ! " 0016 " Programowanie rekursywne niedozwolone !" 0017 " Zagniezdzone programy obrac niedozw !." 0018 " Za malo otworow ! " 0019 " Niewazny parametr funkcji " 0020 " Blad wewnetrzny!! Prosze zapisac: " 0021 " Nie" 0022 " Tak" 0023 " Cale " 0024 " Metryczny" 0025 " Niemiecki" 0026 " Angielski" 0027 " Polski " 0028 " Wejscia " 0029 " Wyjscia " 0030 " Stany " 0031 " A Przezn Zad Jest PC/A Sp% Bl Flagi" 0032 " Os-param " 0033 "Brak zez" 0034 "Ust szb " 0035 "AH-zezw " 0036 "AL-zezw " 0037 "Reczne " 0038 "Glowne " 0039 "System " 0040 "Wykonanie " 0041 "Stan " 0042 "Kalibrowac" 0043 "Prog " 0044 "Dyskietka " 0045 "Parametry " 0046 "Blad " 0047 "Osie param" 0048 "Kod " 0049 "Narzedzie " 0050 "Glowica " 0051 "Parametry " 0052 "Stacje " 0053 "ADC param " 0054 "Bin " 0055 "Rewolwer " 0056 "Zderzak L " 0057 "^ ZEROWAC " 0058 "^ Znaleuchwy" 0059 "^ CAN WEJ/ WYJ " 0060 "^ STA- CJE " 0061 "^ LOG " 0062 "^ STR BEZP " 0063 "^ PARAM " 0064 "^ OSIE PARAM" 0065 "^ Zmiannarze" 0066 "^ Zmianglow " 0067 "^ PRZEJAC " 0068 "^Skas narzedzia " 0069 "^ KOREKTA " 0070 "^ SZYBK % " 0071 "^ PRZYSP % " 0072 "^ WYJ " 0073 "^ WEJ " 0074 "^LINIA KON TURU" 0075 "^ UCHW OTWARTY" 0076 "^ ZAPIS PARAM " 0077 "^ WIDOK PLIKU " 0078 "^ KIER STRZALKI" 0079 "^ PODPROGRAM" 0080 "^ TROJKAT " 0081 "^ BANAN " 0082 "^ VAR " 0083 "^ PODPROGRAM" 0084 "^MIKRO ZLA CZE " 0085 "^ BEZ CIE CIA " 0086 "^ ZDALNE WYL " 0087 "^KROT KI BOK " 0088 "^START OD POCZA" 0089 "^START OD KONCA" 0090 " Nadpisac? (ESC/ENTER) " 0091 "?? Nieznany numer bledu ??" 0092 " " 0093 "Nieznany blad " 0094 "Za duzo otwartych plikow " 0095 "Niewlasciwy program obslugi " 0096 "Niewlasciwy naped dyskowy " 0097 "Nielegalna nazwa sciezki " 0098 "nielegalny znak " 0099 "Nazwa pliku za dluga " 0100 "Niedozwolona nazwa systemu " 0101 "Plik nieotwarty " 0102 "Plik juz istnieje " 0103 "Nie znaleziono pliku " 0104 "Niewlasciwy format " 0105 "Naped dyskowy pelny " 0106 "DSK: Blad napedu dyskietek " 0107 "DSK: Zmieniono dyskietke " 0108 "DSK: Blad wewnetrzny " 0109 "MEM: Blad wewnetrzny " 0110 "Katalog nie jest pusty " 0111 "Zly format programu " 0112 "Nie znaleziono programu " 0113 "Nieznana dlugosc rekordu " 0114 "Za malo pamieci " 0115 "Przerwanie przez uzytkownika " 0116 "Blad transm szereg- NACK " 0117 "Blad transm szereg - SEQUENCE " 0118 "Blad transm szereg - CSUM " 0119 "Blad transm szereg - ÔIMEOUT " 0120 " A = naped dyskietek 0 " 0121 " B = naped dyskietek 1 " 0122 " C = naped FLASH " 0123 " D = naped RAM   " 0124 " P = ZDALNY naped 0 " 0125 " Q = ZDALNY naped 1 " 0126 " R = ZDALNY naped 2 " 0127 " S = ZDALNY naped 3 " 0128 " T = ZDALNY naped 4 " 0129 " U = ZDALNY naped 5 " 0130 " KATALOG " 0131 " PLIK " 0132 " WCZYTAC PRMGRAM " 0133 " WYBRAC PROGRAM " 0134 " WCZYTAC PROGR (szeregowo) " 0135 " " 0136 " Inform " 0137 " Ostrzez " 0138 " Blad " 0139 " Fatalny " 0140 "Potwierdz ostrzez " 0141 "Potwierdz blad! " 0142 "Kasuj STOP awar ! " 0143 " Wylacznik krancowy osiagniety " 0144 " Zadzialal wylacznik zabezpieczajacy silnik " 0145 " Blad wartosci zadanej dla osi X ( " 0146 " Blad wartosci zadanej dla osi Y " 0147 " Blad polozenia na osi X " 0148 " Blad polozenia na osi Y " 0149 " Wadliwe bezpieczniki " 0150 " Kolek oporowy niepodniesiony " 0151 " Kolek oporowy nie podnosi sie (timeout) " 0152 " Kolek oporowy nieopuszczony " 0153 " Kolek oporowy nie opuszcza sie (timeout) " 0154 " Zostal uzyty STOP awaryjny! " 0155 " Zatrzymano " 0156 " Wadliwe wyjscia " 0157 " Blad wewnetrzny - stan maszyny ! " 0158 " Uchwyty nieotwarte " 0159 " Uchwyty nie otwieraja sie (timeout) " 0160 " Uchwyty niezamkniete " 0161 " Uchwyty nie zamykaja sie (timeout) " 0162 " Napedy nie wlaczaja sie (timeout) " 0163 " Zatrzymanie napedow (zabezpieczenie?) " 0164 " Napedy nie wylaczaja sie (timeout) " 0165 " Naped nie jest gotowy do pracy (timeout) " 0166 " Naped zatrzymany (niegotowy do pracy) " 0167 " Skok stempla - nie do konca (timeout) ! " 0168 " Skok stempla - DMP nieosiagniety (timeout) " 0169 " Skok stempla - DMP nieopuszczony (timeout) " 0170 " Skok stempla - GMP nieosiagniety (timeout) " 0171 " Skok stempla - brak spychacza REVO " 0172 " Skok stempla - matryca niezamknieta " 0173 " Skok stempla - brak zezwolenia " 0174 " Hydraulika - brak zezwolenia (napedy) " 0175 " Hydraulika wylaczona (zabezpieczenie?) " 0176 " Hydraulika - zanik cisnienia (timeout) " 0177 " Hydraulika nie wlacza sie (timeout) " 0178 " Hydraulika wlaczona - cisnienie zbyt niskie " 0179 " Hydraulika nie wylacza sie (timeout) " 0180 " Osie w strefie bezpieczenstwa uchwytow " 0181 " Matryca - kolki niewprowadzone (timeout) " 0182 " Matryca - zaciski niezamkniete (timeout) " 0183 " Matryca - zaciski nieotwarte (timeout) " 0184 " Matryca - kolki niewyprowadzone (timeout) " 0185 " Matryca jeszcze nienapieta (timeout) " 0186 " Otw/zamknac matryce: rotacja nie na zerze " 0187 " Matryca niezamknieta " 0188 " Stol nie znajduje sie u gory " 0189 " Stol nie podnosi sie (timeout) " 0190 " Stol nie znajduje sie u dolu " 0191 " Stempel niezamkniety " 0192 " Stempel pozostaje napiety (timeout) " 0193 " Stempel nieotwarty " 0194 " Stempel nie zamyka sie (timeout) " 0195 " Wskarnik 1 " 0196 " Wskaznik 2 " 0197 " Wskaznik 3 " 0198 " Wskaznik 4 " 0199 " Wskaznik 5 " 0200 " Wskaznik 6 " 0201 " Blad wewnetrzny (%d): %s " 0202 " Rewolwer - nie w polozeniu wyjsciowym " 0203 " Rewolwer - spychacz w gorze " 0204 " Rewolwer - nie moze zazebic sie " 0205 " Rewolwer - nie moze wychylic sie z zazebieni" 0206 " Rewolwer - nie zazebiony podczas obracania " 0207 " Stempel i matryca nie pasuja do siebie " 0208 " Zmiana 2 " 0209 " Ogolny blad osi X " 0210 " Ogolny blad osi Y " 0211 " Klapa ssaca nie zamyka sie (timeout) " 0212 " Silownik zmiany polozenia nie na dole(repoz)" 0213 " Silownik zmiany polozenia nie u gory (repoz)" 0214 " Silownik zm polozenia nie u gory - w ruchu " 0215 " Brak cisnienia powietrza " 0216 " Brak zezw na ruch w GMP podczas ruchu " 0217 " Zapora swietlna aktywna " 0218 " Zapora swietlna przerwana ! " 0219 " Zapora swietlna zabrudzona " 0220 " Cel poza obszarem roboczym " 0221 " Start poza obszarem roboczym " 0222 " Wezly CAN (%d) - brak komunikacji " 0223 " Brak stolu wstepnego " 0224 " Stolu wstepnego nie bylo (usterka?) " 0225 " Poloz zwolnic/zacisnac w str bezpieczenstwa " 0226 " Os X poza tolerancja " 0227 " Os Y poza tolerancja " 0228 " Rotacja - uchwyt niezamkniety " 0229 " Rotacja - uchwyt nie otwiera sie (tiieout) " 0230 " Rotacja - uchwyt nieotwarty " 0231 " Rotacja - uchwyt nie zamyka sie (timeout) " 0232 " Matr niezamkn (lub w polowie) przy obrocie " 0233 " Blad osi rotacji - u dolu " 0234 " Blad osi rotacji - u gory " 0235 " Plazma - CNC wysokosci nimgotowa " 0236 " Rotacja - niejednakowa przy wykrawaniu " 0237 " Brak plazmy " 0238 " Rotacja - narz REVO nie w poloz wyjsciowym " 0239 " Rotacja - niewlasciwy zabierak spychacza " 0240 " Zmiana narzedzia: brak odpowiedniej glowicy " 0241 " Zmiana narzedzia: nieznane narzedzie " 0242 " Zmiana narz: nacisk przy tloczeniu przekrocz" 0243 " Blad konfiguracji: %s$(%d) " 0244 " Blacha nie w uchwycie ! " 0245 " DMP zbyt nisko - ograniczony " 0246 " Brak oczekiwanego narzedzia REVO " 0247 " Pamiec chwyt/przemieszcz blachy zapelniony " 0248 " Rewolwer nieoczekiwanie wlaczony " 0249 " Rotacja - nie w gorze podczas obracania " 0250 " Parametr #%d na stronie %s jest nieznany " 0251 " Zbyt wiele bledow " 0252 "Sty" 0253 "Lut" 0254 "Mar" 0255 "Kwi" 0256 "Maj" 0257 "Cze" 0258 "Lip" 0259 "Sie" 0260 "Wrz" 0261 "Paz" 0262 "Lis" 0263 "Gru" 0264 " Niedziela" 0265 " Poniedzia" 0266 " Wtorek" 0267 " Sroda" 0268 " Czwartek" 0269 " Piatek" 0270 " Sobota" 0271 " " 0272 "Szereg " 0273 "Szereg " 0274 "Szereg " 0275 "Szereg " 0276 "Okrag " 0277 "Luk " 0278 "Wycinak okr " 0279 "Macierz " 0280 "Wycinak luk " 0281 "Wycanak szerg" 0282 "Prostokat " 0283 "Prostok zaokr" 0284 "Wycinan rogow" 0285 "Podprogram " 0286 "Program obrac" 0287 "Bez otworow " 0288 "Pas napedowy " 0289 "Elipsa " 0290 "Macierz trojk" 0291 "Powtorzyc " 0292 "Narzedzie " 0293 "Przyrostowy " 0294 "Absolutny " 0295 "Wysok nierown" 0296 "Nachodzeniee " 0297 "" 0298 "Wycinak szer2" 0299 "Metoda ciecia" 0300 "Gleb stempla " 0301 "ARLA " 0302 "Pojedynczy " 0303 "Bin " 0304 "Szereg " 0305 "Wycinak szer " 0306 "Cisnienie " 0307 "Cisnienie " 0308 "Kontur " 0309 "Linia Do XY " 0310 "Luk Do L " 0311 "Okrag Do R " 0312 "Promien " 0313 "Kontur " 0314 "Plazma " 0315 "Podprogram " 0316 "Linia Do r " 0317 "Mikrozlacze " 0318 "Przypisac W " 0319 "Przypisac Z " 0320 " Parametry narzedzia" 0321 " Numer : " 0322 " Srodek X : " 0323 " Srodek Y : " 0324 " Kat : " 0325 " Parametry elementu " 0326 " Typ : " 0327 " X : " 0328 " Y : " 0329 " Dlugosc 1: " 0330 " Kat 1 : " 0331 " Dlugosc 2: " 0332 " Kat 2 : " 0333 "Trojkat " 0334 "Prostok " 0335 " Luk" 0336 " Okrag" 0337 " Romb" 0338 " Okrag" 0339 " Kwadrad" 0340 " Prostok" 0341 "Dl otwor" 0342 "Specjaln" 0343 "Narz Typ X/prom Y Pr otw Pr wewn Poloz " 0344 "Narz Revo Form Opis " 0345 " Elem Narz Trojkat Prostokat Okrag Nast Poprz Nowy Usunac" 0346 "TIMEOUT: Przeterminowanie, blad oprogramowania? " 0347 "OK : Pomyslna inicjalizacja wezla " 0348 "URITE : Wpisy do dowolnego wezla na szynie CAN niemozl" 0349 "START0 z Brak odpowiedzi od wezla i brak dostepn ERRID " 0350 "STARTN : Odpowiedzialo wiele wezlow, usunac inne " 0351 "FIND0 : Nie odpow zaden wezel ERRID, dodac 1 nowy wez " 0352 "FINDN : Odpow wiele wezlow ERRID, usunac nowe wezly " 0353 "REPROÇ0: Brak odpowied i od wezla po przeprogramowaniu " 0354 "REPROGN: Po przeprogramowaniu odpowiedzialo wiele wezl " 0355 "UNKNOWN: Nieznany blad, zla wersja oprogramowania? " 0356 "NOTPELI: ??? " 0357 "Klawiatura " 0358 "Szafka sterown " 0359 "Korpus gorny " 0360 "Korpus dolny " 0361 "KS_ZMIAN_UCHW " 0362 "KS_ZMIAN_KOLKOW" 0363 "UCHW_MATR_OTW " 0364 "UCHW_MATR_ZAMK " 0365 "SRODEK_MATRYCY " 0366 "NACISK_MATRYCY " 0367 "ZNAJDZ_UCHWYT " 0368 "BLACHA_W_UCHW " 0369 "MASZYNA_WLACZ " 0370 "HYDRAULIKA_WL " 0371 "NAPEDY_GOTOWE " 0372 "ZAPORA_SWIETLNA" 0373 "ZABEZP_STOLU " 0374 "SWORZN_W_GORZE " 0375 "UCHWYTY_ZAMKN " 0376 "MATRYCA_ZAMKN " 0377 "Przycisk_W_GORE" 0378 "PRZYCISK_W_DOL " 0379 "WYKRAWANIE NOGA" 0380 "BLACHA_NOGA " 0381 "START_ZEWN " 0382 "STOP_ZEWN " 0383 "CISN POWIETRZA " 0384 "ZABEZP SILNIKA " 0385 "HYDRAULIKA_WL " 0386 "HYDRAULIKA_WL2 " 0387 "HYDR_UCHWYT " 0388 " " 0389 "SWORZNIE_WYS " 0390 "UCHWYTY_ZAMKN " 0391 "SILOWNIK1_WYSUN" 0392 "SILOWNIK2_WYSUN" 0393 "KS_UCHWMATR_LEW" 0394 "KS_UCHWMATR_PRA" 0395 "KS_UCHW_CYLINDR" 0396 "SPRYSKAC_5 " 0397 "KS_UCHWYTY_OTW " 0398 "KS_NARZ_SZCZEL " 0399 "KS_NARZ_KILKI " 0400 "KS_NARZ_ZACISKI" 0401 "SPYCHACZ_1 " 0402 "SPYCHACZ_2 " 0403 "SPYCHACZ_3 " 0404 "SPYCHACZ_4 " 0405 "SPYCHACZ_5 " 0406 "SIL_1_W_GORZE " 0407 "SIL_2_W_GORZE " 0408 "CISNIENIE " 0409 "WYCHYLONY_DW_1 " 0410 "WYCHYLONY_DW_3 " 0411 "SPYCHACZ_REVO_1" 0412 "SPYCHACZ_REVO_3" 0413 "OBROCIC_REVO " 0414 "REVO_KONTR_1 " 0415 "REVO_KONTR_3 " 0416 " " 0417 "WYCHYLIC_DW_1 " 0418 "WYCHYLIC_DW_3 " 0419 "REVO_LAMPA_1 " 0420 "REVO_LAMPA_3 " 0421 "W DOL " 0422 "DO GORY " 0423 "OBR_CISNIENIE " 0424 "OBR_ODCIAZYC " 0425 "BLOOADA_1 " 0426 "BLOKADA_2 " 0427 "BLOKADA_3 " 0428 "BLOKADA_4 " 0429 "SPRYSKAC_1 " 0430 "SPRYSKAC_2 " 0431 "SPRYSKAC_3 " 0432 "SPRYSKAC_4 " 0433 " " 0434 " " 0435 " " 0436 " " 0437 "REVO_W_GORZE_1 " 0438 "REVO_U_DOLU_1 " 0439 "REVO_W_GORZE3 " 0440 "REVO_U_DOLU_3 " 0441 "ZMIANA_1 " 0442 "U_GORY_1 " 0443 "U_DOLU_1 " 0444 " " 0445 "ZMIANA_2 " 0446 "U_GORY_2 " 0447 "U_DOLU_2 " 0448 " " 0449 "ZMIANA_3 " 0450 "U_GORY_3 " 0451 "U_DOLU_3 " 0452 " " 0453 "ZMIANA_4 " 0454 "U_GORY_4 " 0455 "U_DOLU_4 " 0456 " " 0457 "ZMIANA_5 " 0458 "U_GORY_5 " 0459 "U_DOLU_5 " 0460 " " 0461 "ZWOLNIENIE X " 0462 "ZWOLNIENIE Y " 0463 "ZEZWOL ZERO X " 0464 "ZEZWOL ZERO Y " 0465 "ZERO X " 0466 "ZERO Y " 0467 "ZEZWOL_REVO_1 " 0468 "ZEZWOL_REVO_3 " 0469 "ZERO_REVO_1 " 0470 "ZERO_REVO_3 " 0471 "ZAPAs 4 " 0472 "DODATNIE_KON_X " 0473 "UJEMNE_KON_X " 0474 "DODATNIE_KON_Y " 0475 "UJEMNE_KON_Y " 0476 "REVO_REF_1 " 0477 "REVO_REF_2 " 0478 "REVO_REF_3 " 0479 "REVO_REF_4 " 0480 "ZAWOR W GORE_1 " 0481 "ZAWOR W GORE_2 " 0482 "ZAWOR W GORE_3 " 0483 "ZAWOR W GORE_4 " 0484 "ZAWOR W GORE_5 " 0485 "ZAWOR W DOL_1 " 0486 "ZAWOR W DOL_2 " 0487 "ZAWOR W DOL_3 " 0488 "ZAWOR W DOL_4 " 0489 "ZAWOR W DOL_5 " 0490 "BLOKADA_5 " 0491 " kalibrowana " 0492 "nie kalibrowa" 0493 " JAZDA REFERN" 0494 " Os :" 0495 "START REFER " 0496 " Czekac na pol wyj " 0497 "START wart ref Rev " 0498 "START znajdz uchwyt" 0499 "WARTOSC REF Revo " 0500 "START REF obrotow " 0501 "WARTOSC REF obrot " 0502 "Numer: " 0503 "Nazwa: " 0504 "Program juz istnieje " 0505 "Nadpisac T/N? " 0506 "Nowy numer :" 0507 "Czekac na dane . " 0508 "Odebrano naglowek " 0509 "Odebrano wiersze " 0510 "Odebrano LOG " 0511 "naglow" 0512 "elem " 0513 "macrz " 0514 "obroty" 0515 " BLAD W SYSTEMIE SZYNY CAN! PROSZE SKONTAKTOWAC SIE Z FIRMA BOSCHERT " 0516 " - BLAD KLAWIATORY CAN - " 0517 "Zmiana " 0518 "Stacja " 0519 "Narzedzie" 0520 "Rewolwer " 0521 " Wyregul " 0522 "Zmiana narzedzi" 0523 "Demontaz " 0524 "Cel X " 0525 "Cel Y " 0526 "Szbkosc % " 0527 "Grubosc bl" 0528 "Odstep " 0529 "Przebic " 0530 "JESTX" 0531 "JESTY" 0532 "Stacja: " 0533 "Narzedzie:" 0534 " Zmiana " 0535 "Rotacja " 0536 "Szablon " 0537 "Wzdluz " 0538 "W poprzek " 0539 "Rota poniz" 0540 "Rota powyz" 0541 "Revo 1 " 0542 "Revo 2 " 0543 " Funkcja X Y " 0544 " Flagi " 0545 " Parametry arkusza " 0546 " ... dalej " 0547 " Idz do: " 0548 " z przodu" 0549 " z tylu " 0550 " " 0551 " w lewo" 0552 "lewe nier" 0553 "na lini " 0554 "pra niero" 0555 " w prawo" 0556 " Progr nr " 0557 " Szer X " 0558 " Wysokosc Y " 0559 " Grubosc blachy" 0560 " Material " 0561 " Predkosc % " 0562 " Przyspiesz % " 0563 " Liczba otworow (+ )" 0564 " Optymal drogi " 0565 " Szablon " 0566 " Priorytet narz" 0567 " + , , , , " 0568 " - , , , , " 0569 " Laczba blach " 0570 " Liczba wyk bla" 0571 " Stertowanie " 0572 " Wykonuj progr " 0573 " Proponuj poluz" 0574 " WF limit " 0575 " WF wys robocza" 0576 " WF minX " 0577 " WF maksX " 0578 " WF minY " 0579 " WF maksY " 0580 " Przesuniec lap" 0581 " Pominac " 0582 " Zatrzymac " 0583 " Poloz wyjsc" 0584 " Atomowy " 0585 " bez suwu " 0586 " szybki suw " 0587 " odrzucic " 0588 " odciac " 0589 " Zderzak L " 0590 " Spryskac " 0591 " Duplikat " 0592 " W uzyciu " 0593 " Biezacy " 0594 " Edycja: start " 0595 " Edycja: dlugsc" 0596 " LOG start" 0597 " Autom luzowani" 0598 " Material " 0599 " Twardosc " 0600 " Autom nastepny" 0601 " Zmienic poloz " 0602 " Plazma: szybk " 0603 " Plazma: prad " 0604 " Limit Y " 0605 "Kat :" 0606 "Typ zamocow :" 0607 "Forma :" 0608 "Dlugosc PU :" 0609 "Przeszlifowan" 0610 "Krkt obr pl " 0611 "Symetria obr " 0612 "Sym zwierciad" 0613 "Przesun X :" 0614 "Przesun Y :" 0615 "( ) Forma L1 L2 L3 Revo Suwy Komentarz " 0616 " dalsze parametry ... " 0617 "poj narz " 0618 "Okragly " 0619 "Kwadrat " 0620 "Prostok " 0621 "Dlugiotw" 0622 "Szesciok" 0623 "Specjaln" 0624 "Kwadr-2 " 0625 "Prost-2 " 0626 "Krzyzowy" 0627 "Trojkat " 0628 "Banan " 0629 " Prosto" 0630 "Skosny " 0631 "Polokrag" 0632 "Luszczdn" 0633 "Obr pl " 0634 " trumpf" 0635 " amada" 0636 " edel" 0637 " gwintow" 0638 " wiertlo" 0639 " ..." 0640 " bo-revo" 0641 " obracac" 0642 "AktX:" 0643 "AktY:" 0644 "Blacha " 0645 "Nieosiagalne:" 0646 "Zakonczyc T/N" 0647 "Blad programu " 0648 "Program zakoncz " 0649 " Nacisnac START " 0650 " usunac odpady " 0651 " Nast element " 0652 "Dlugosc " 0653 "Szerokosc " 0654 "Grubosc " 0655 "Liczba blac" 0656 "Szybkosc % " 0657 "Przysp % " 0658 "Spryskac " 0659 "Wart refer!" 0660 "Ostatni czas" 0661 " Powrot dla zmiany narz " 0662 "Do tylu " 0663 " W lewo " 0664 " W prawo " 0665 " Polozenie uchwytow" 0666 "Liczba uchwyt:" 0667 " Polozenie uchwyto" 0668 " ..." 0669 "Potwierdzic (ENTER)) " 0670 "Uchw 1 " 0671 "Uchw 2 " 0672 "Uchw 3 " 0673 "Uchw 4 " 0674 " Poluz arkusz " 0675 " Chwycic arkusz" 0676 " Uwtawic uchwyt" 0677 "Sprawdz uchwyto" 0678 " Uchwyt ark L " 0679 "Brak dostepu: Wprowadzic kod " 0680 "Aktualny poziom:" 0681 "para.bin" 0682 " Numer progr start wielkosc" 0683 " Okrag" 0684 "Prostok " 0685 "Zla " 0686 "Rura " 0687 "Dobra cz" 0688 " SZEREG (1) " 0689 " SZEREG (2) " 0690 " SZEREG (3) " 0691 " SZEREG (4) " 0692 " SZEREG (5) " 0693 " LINIA (1) " 0694 " LINIA (2) " 0695 " LINIA (3) " 0696 " OKRAG (1) " 0697 " OKRAG (2) " 0698 " WYCINAK OKREG (1) " 0699 " WYCINAK OKREG (2) " 0700 " MACIERZ " 0701 " PROSTOKAT " 0702 " WYCINANIE ROGU " 0703 " POWTORZYC " 0704 " STREFA BEZ OTWOROW " 0705 " MACIERZ TROJKATNA (1) " 0706 " MACIERZ TROJKATNA (2) " 0707 " PAS NAPEDOWY " 0708 " ELIPSA " 0709 " WYKRAWAC KONTUR " 0710 " PODPROGRAM " 0711 " KONTUR " 0712 " PLAZMA " 0713 " Delta X " 0714 " Delta Y " 0715 " Liczba otwor" 0716 " Delta L " 0717 " Kat " 0718 " Liczba otw " 0719 " Calkowite X " 0720 " Calkowite Y " 0721 " Liczba otwor" 0722 " Calkowite L " 0723 " Kat " 0724 " Liczba otwor" 0725 " Zadane X " 0726 " Zadane Y " 0727 " Liczba otw " 0728 " Promien " 0729 " Liczba otw " 0730 " Kat startowy" 0731 " Krok katowy " 0732 " Obrocic narz" 0733 " Promien " 0734 " Liczba otw " 0735 " Kat startowy" 0736 " Kat koncowy " 0737 " Promien " 0738 " Wys nierowno" 0739 " Kat startowy" 0740 " Dlugosc luku" 0741 " Tryb " 0742 " Odpad " 0743 " Delta X " 0744 " Delta Y " 0745 " Liczba X " 0746 " Liczba Y " 0747 " Kat " 0748 " Rotacja " 0749 " Przesuniece " 0750 " Dlugosc X " 0751 " Dlugosc Y " 0752 " Kat " 0753 " Odpad " 0754 " Prom narozn " 0755 " Narz pomoc " 0756 " Pocz ukl odn" 0757 " Ciecie X1 " 0758 " Y1 " 0759 " Ciecie X2 " 0760 " Y2 " 0761 " Ciecie X2 " 0762 " Y3 " 0763 " Nad krawedz " 0764 " Odpad " 0765 " X+,Y- " 0766 " Rog X-,Y- " 0767 " X+,Y+ " 0768 " X-,Y+ " 0769 " Program " 0770 " Odstep X " 0771 " Odstep Y " 0772 " Liczba X " 0773 " Liczba Y " 0774 " Kat " 0775 " Odwz zwierc " 0776 " Forma " 0777 " Dlug/sredn " 0778 " Wysokosc " 0779 " Odwrocic " 0780 " Dlugosc 1 " 0781 " Dlugosc 2 " 0782 " Kat startowy" 0783 " Kat delta " 0784 " Min odstep " 0785 " Promien 1 " 0786 " Cel X " 0787 " Cel Y " 0788 " Promien 2 " 0789 " Tryb " 0790 " Dlugosc " 0791 " Szerokosc " 0792 " Kat " 0793 " Kontur Nr " 0794 " Start " 0795 " Liczba " 0796 " DeltaX " 0797 " DeltaY " 0798 " Kat " 0799 " Zwierciadlo " 0800 " Kasowanie " 0801 " Zamkniete " 0802 " Tryb " 0803 " Kontur nr " 0804 " Okrag" 0805 "Prostok " 0806 " Brak" 0807 "Przes X" 0808 "Re X " 0809 "Przes Y" 0810 "Red Y " 0811 " normal" 0812 "tylko X" 0813 "tylko Y" 0814 " Parametr ... " 0815 " Rzeczywista korekta: " 0816 " Brak" 0817 " ADW 1" 0818 " ADW 2" 0819 " ADW 3" 0820 " ADW 4" 0821 " Wejscie" 0822 " Data / Godz " 0823 " none" 0824 " odd" 0825 " even" 0826 " " 0827 "usuw uster" 0828 "serwer pc " 0829 "RS-232 " 0830 "Klawiatura" 0831 "test 2a " 0832 " P Typ baud dane parzyst stop" 0833 " zignorowac" 0834 " usunac" 0835 "wymaz +/-.01" 0836 " wymazac(D)" 0837 "wym+/-.01(D)" 0838 "wylaczyc" 0839 " wiersz " 0840 "globalna" 0841 "scisla " 0842 " Nieosagalne " 0843 " Zla funkcja " 0844 " Timeout " 0845 " Funkcja B# X Y " 0846 "Ruch wzgl " 0847 "Ruch absol" 0848 "Szybk % " 0849 "Przysp % " 0850 "Wyjscie " 0851 "Wejscie " 0852 "Czekac " 0853 "Stop " 0854 "Pol wyjsc " 0855 "Timeout " 0856 " # Polo X Polo Y Kat " 0857 " PoloX PoloY Szb Psp Reczn " 0858 " Wpisac narzedzia... " 0859 " Czytac liste narzedzi " 0860 " szybko" 0861 " wolno" 0862 "C:\BOSCHERT\D " 0863 " # Typ PU-s PU-L Poprawk aAbs N " 0864 "Aluminium" 0865 " Stal " 0866 "Nierdzewn" 0867 " Miedz" 0868 " Inne" 0869 "dol lewo" 0870 "d srodek" 0871 "do prawo" 0872 "sr lewo " 0873 "sr srod " 0874 "sr prawo" 0875 "g lewo " 0876 "g srodek" 0877 "g prawo " 0878 " Typ glow uzyw X-polo Y-polo obsada PA/C Os Ton " 0879 "proste " 0880 "revo " 0881 "rotacja " 0882 "plazma " 0883 "gwintow1" 0884 "gwintow2" 0885 "wiercic " 0886 " Nr Poziom Komunikat " 0887 "Usuw ust " 0888 "Us ust: %s (%c) %d " 0889 " %s (%c) %d " 0890 " Strona / " 0891 "Opcje uzytkowni" 0892 "Opcje programu " 0893 "Maszyna (1) " 0894 "Maszyna (2) " 0895 "Czasy systemowe" 0896 "Szybkosci " 0897 "Hydraulika " 0898 "Napedy " 0899 "Spryskiwanie " 0900 "Przesunieci lap" 0901 "Sworzen " 0902 "Rotacja " 0903 "Uchwyty " 0904 "Wolne wyjscia " 0905 "Zmiana " 0906 " Opcje uzytkownika " 0907 "Jezyk " 0908 "Jednostki " 0909 "Oszczedzacz ekranu " 0910 "Klawiatura: szybk mig " 0911 "Klawiatura: szybk powt" 0912 "" 0913 "Pokaz poloz stempla " 0914 "wykon wyswietl " 0915 "wykon opozn " 0916 " Opcje programowania ... " 0917 "Standard wys nierown " 0918 "Standard nalozenie " 0919 "Standard mikrozlacze " 0920 "Zmienne " 0921 "Rozszerzenia program " 0922 "Standard poloz robocze" 0923 "Stand pbnizeni stempla" 0924 " Opcje maszyny (1) ..... " 0925 "Typ maszyny " 0926 "Uchwyty? " 0927 "pedal zewnetrzny " 0928 "Mierzyc cisnienie " 0929 "minimum Y " 0930 "Wolne pole do zm narze" 0931 "wykraw zwykle " 0932 "wczesny suw " 0933 "wykraw programowe " 0934 "start klawiat " 0935 "kontynuowac wykrawanie" 0936 "zliczenie ADW " 0937 "zmniejszyc przyspiesz " 0938 "Ruch reczny " 0939 "Toler poloz wyjsciow " 0940 "Blad glowicy !" 0941 " brak" 0942 "uderzeni" 0943 " stop" 0944 " Opcje maszyny (2) ..... " 0945 "Odskok matrycy " 0946 "Czy jest blacha? " 0947 "Wyl kranc glowicy? " 0948 "PU dlugosc bazowa " 0949 "Revo +Dlugosc (dawna) " 0950 "Revo +Dlugosc (czynna)" 0951 "Ecoline Revo?! " 0952 "Sprawdz obecnosc Revo " 0953 "CNC Temp " 0954 " Czasy/licznik systemowe.. " 0955 "Licznik suwow " 0956 "CNC wlaczony " 0957 "Wlaczenie maszyny " 0958 "Wlaczenme napedow " 0959 "Wlacz hydrauliki " 0960 "CNC wlacz dzisiaj " 0961 " Szybkosci ... " 0962 "Reczne " 0963 " predkosc " 0964 " przyspieszenie " 0965 "Automat " 0966 " predkosc " 0967 "Ominac uchwyty " 0968 " szybkosc " 0969 " przyspieszenie " 0970 " Spryskac. " 0971 "dostepne? " 0972 " czas spryskiw " 0973 " po nr " 0974 " Przestawienie ... " 0975 "z tylu? " 0976 " poloz Y " 0977 "z przodu? " 0978 " poloz Y " 0979 " powrotem Y " 0980 "Silownik-oczekiw " 0981 " Sworzen oporowy " 0982 "Nadzor -  " 0983 " -  " 0984 "" 0985 "Polozenie- X " 0986 " - Y " 0987 "" 0988 "Wymiar odnies Y " 0989 " Hydraulika... " 0990 "Przetermin wlacz " 0991 "Przetermin wylacz " 0992 "Czas gwiazda-trojk" 0993 "Hydr wyl kiedy .. " 0994 "Wczesn wl do gory " 0995 "odwrocic w dol " 0996 "Wybieg do gory " 0997 "Wybieg w dol " 0998 " Napedy ... ( " 0999 "przetermin wlacz " 1000 " Uchwyty... " 1001 "Opcja " 1002 "Ruch bezwl hydr " 1003 "przetermin otw " 1004 "oczekiw otwarcia " 1005 "przetermin zamkn " 1006 "oczekiw zamkniecia" 1007 " " 1008 "Szukanie " 1009 " - szybkosc 1 " 1010 " - szybkosc 2 " 1011 " - polozenie Y " 1012 " - korekta X " 1013 " " 1014 "Bezpieczenstwo X " 1015 "Bezpieczenstwo Y " 1016 "Na koniec otworzyc" 1017 "powietrze" 1018 "hydraul " 1019 " Wyjscia dodatkowe ... " 1020 "Wyjscie 1 " 1021 "Wyjscie 2 " 1022 "Wyjscie 3 " 1023 "Wyjscie 4 " 1024 " Rotacja ... " 1025 "Tolerancja " 1026 "Tolerancja - czas " 1027 "impuls dociazajacy" 1028 "Zamocowac matryce " 1029 "zreduk cisn Revo " 1030 "optym kat Revo " 1031 " Param zmiany narz ... " 1032 " Ruch bez obciaz " 1033 " do tylu " 1034 " w lewo " 1035 " w prawo " 1036 "min zmiana poloz " 1037 " Wartosc za duza !! " 1038 " Wartosc za mala !! " 1039 " Min :" 1040 " Maks :" 1041 " krotki bok " 1042 " start osiow" 1043 "koniec osiow" 1044 "mikrozlacze " 1045 " bez ciecia " 1046 " " 1047 " " 1048 " " 1049 "Kanal " 1050 "Nazwa " 1051 "Zakres V" 1052 "wart min " 1053 "wart maks" 1054 "Filtr V" 1055 " delta V V" 1056 " dlugosc V" 1057 " fluktuacje " 1058 " Wart Volt" 1059 " Nowa wart Volt " 1060 " " 1061 " wyl" 1062 " 0..+5" 1063 " 0..+10" 1064 " -5..+5" 1065 "-10..+10" 1066 "Glowica " 1067 "CNC temp " 1068 " CNC temp" 1069 "ATS0=3 " 1070 "+++ATH " 1071 " Zle narzedzie - nie mozna dalej pracowac " 1072 " ADW 5" 1073 " ADW 6" 1074 "Mini SPS " 1075 " " 1076 " " 1077 " " 1078 " " 1079 "SPS_1 " 1080 "SPS_2 " 1081 "SPS_3 " 1082 "SPS_4 " 1083 "SPS_5 " 1084 "SPS_6 " 1085 "SPS_7 " 1086 "SPS_8 " 1087 "SPS_1 " 1088 "SPS_2 " 1089 "SPS_3 " 1090 "SPS_4 " 1091 "SPS_5 " 1092 "SPS_6 " 1093 "SPS_7 " 1094 "sPS_8 " 1095 "Mini SPS " 1096 " Mini-SPS blad potwierdzic " 1097 " kiedy mozna " 1098 " co najmniej " 1099 "Pr do le" 1100 "z WF " 1101 "bez WF " 1102 " Zacisk hydrau, " 1103 " Podwyzszone matr" 1104 " Uchwyty zamontowane niewlasciwie " 1105 " Czesc nie spadla " 1106 " Zbyt wiele narzedzi w programie " 1107 " Uchwyt rozbity " 1108 " Wysok matr %c: " 1109 "CAN dyskietka 1" 1110 "CAN dyskietka 2" 1111 "Nie rozroznia kolorow?" 1112 "Zrzut ekranu? " 1113 "Standardowa dlugosc " 1114 "Standardowa szerokosc " 1115 "Standardowa grubosc " 1116 "Standardowy material " 1117 "Standardowa wytrzymal " 1118 "Pret miedziany " 1119 "Nowe zawory blokujace " 1120 "Czas oprawy gwintown " 1121 "Czas spryskiw gwintu " 1122 "dopuscic STRICT " 1123 "Podwyzszone matryce " 1124 "Timeout DMP " 1125 "Czasy zaworow blokuj. " 1126 " po suwie " 1127 " po wylacz zaworu " 1128 " po uruchom zaworu " 1129 "Zwolnic 40Ton " 1130 " Automat arkusz L " 1131 "Auto arkusz L " 1132 "Obecny? " 1133 "Minimum X " 1134 "Y bezpieczne od X " 1135 "Minimum Y " 1136 "Maksimum Y " 1137 "Zderzak X " 1138 "Zderzak Y " 1139 "Zalozyc/porzucic X " 1140 "Porzucic Y " 1141 "Zalozyc Y " 1142 "Timeout otwarcia kalpy" 1143 "Czekac na zamkn klapy " 1144 " S t a c j a " 1145 " N a r z e d z i e " 1146 "^ CIAC " 1147 "Obrocic element" 1148 "PU-dlugosc " 1149 "Przeszlif " 1150 " Dodatni wyl kranc , " 1151 " Ujemny wyl kran " 1152 " Narzedzia " 1153 "Przekl Revo 9:1 " 1154 "wyk wst GMP" 1155 "wyk wst-czekac " 1156 "REF Y-przod" 1157 "Rewolwer " 1158 "Standard spryskanie " 1159 "Parametr? " 1160 "Param " 1161 "Grupa " 1162 " Przesun X" 1163 " Przesun Y" 1164 " Narzedzie " 1165 " Glowica " 1166 "^ Blad" 1167 "^ E/A " 1168 "^ OS " 1169 "^USUW USTER" 1170 "^ PORTY" 1171 "^ REM - OT " 1172 "^WSZYSTKIE " 1173 "^ SORT " 1174 "^ PARAM" 1175 "^WSZYSTKIE " 1176 "^WSZYSTKIE ROGI " 1177 " Bezpiecz spychacza X " 1178 " Bezpiecz spychacza Y " 1179 " Blad dolnego stolu " 1180 " Typ glow uzyt X-polo Y-polo nazwa ADW os ton AXR AXL AY " 1181 "Ciecie skosne" 1182 " CIECIE SKOSNE " 1183 " L1 " 1184 " L2 " 1185 " L3 " 1186 " L4 " 1187 " Przestawic zaciski (%d) %s " 1188 "PU X-Mass " 1189 "PU Y-Mass " 1190 "Zarniacz? " 1191 "Szybk niblow" 1192 " Num er: " 1193 " nacisnac klawisz ... " 1194 "^ NIB " 1195 " Modul niblo" 1196 "^ Otwarmatry" 1197 "Revo Sollfehler (Station %d) " 1198 "Revo Schleppfehler (Station %d)" 1199 "Revo Achsfehler (Station %d) " 1200 "Revo nicht INTOLER (Station %d)" 1201 " Rotacja - nie w tolerancji " 1202 "nie " 1203 "star" 1204 "nowy" 1205 "Alter rotacyj kolo " 1206 "Index Versatz " 1207 "Matryca czas zamknie" 1208 "Zgarniaczr... " 1209 " Wym ref " 1210 " min. wymiar " 1211 " schleif spd " 1212 " ref spd " 1213 " zustell spd " 1214 " Skok gwintu " 1215 "Stop wcze" 1216 " Skrzynka" 1217 "Stop wcze" 1218 "Podwojna nazwa programu " 1219 "START dla przestawieni" 1220 "niemozliwa poz zacisko" 1221 "zla ilosc zaciskow " 1222 "zaciski nie dostepne " 1223 "bolec nie wyszedl " 1224 "cel nie osiagniety " 1225 "zaciski nie znalezione" 1226 "bolec nie schowal sie " 1227 "Revo 3 " 1228 "Revo 4 " 1229 "Dlugosc " 1230 "Licz obro" 1231 "Skok " 1232 "Sciecie " 1233 "Spryskiwa" 1234 "Docisk blach" 1235 "Skok " 1236 "Wierceni" 1237 "Gwintowa" 1238 "Gwintow3 (%d), %s " 1239 "Dociskacz nie jest u go" 1240 "Ustawi timeout " 1241 "Parametry narzedzia " 1242 " Kontrola gwintu" 1243 " Rota2 Revo Opt." 1244 "Plasma! (%d), %s " 1245 " vRnL 2" 1246 "Brak zasilania (%s) " 1247 "Aktiv Gerätetyp Soft" 1248 "rodlo pradu " 1249 "Sterownik gazu " 1250 "Sterownik wysok" 1251 "Aktuelle Parametersatz:" 1252 "W1 = Katoda " 1253 "W2 = Gas prowadzeni" 1254 "W3 = Dysza " 1255 "W4 = Zamkniec dyszy" 1256 "W5 = Wirbelgaskappe" 1257 "Strom seriell " 1258 "Gas seriell " 1259 "Sterownik wysok " 1260 "Pomiar wysokosci" 1261 "Acc% " 1262 "Faktor konturu " 1263 "Czas odsysania " 1264 "BTB czas " 1265 "Restart czas " 1266 "Loopsize " 1267 "reachable " 1268 "loops " 1269 "Handschnittvers." 1270 "X+/- tauschen " 1271 "Messversatz X " 1272 "Messversatz Y " 1273 "Höhenmessversatz" 1274 "Granica dosysa.." 1275 "Prad powinie byc" 1276 "Prad rozny " 1277 "Technologia " 1278 "Oznaczenie gazu " 1279 " Gaz ciecia " 1280 " Wirujacy gaz " 1281 "Ilosc PG1 " 1282 "Ilosc PG2 " 1283 "Ilosc PG3 " 1284 "Ilosc WG1 " 1285 "Ilosc WG2 " 1286 "Cisnienie gazu " 1287 "Wysokosc zaplonu" 1288 "Napiecia ciecia " 1289 "Zgarniacz " 1290 "Pozycja wyjsciow" 1291 "Podniesienie " 1292 "...Verzögerung " 1293 "...Trwanie " 1294 "Losfahrverzög. " 1295 "Upslopezeit " 1296 "Downslopezeit " 1297 "Dynamika wysokos" 1298 "Mierzyc po ... " 1299 " Liczba otworow" 1300 " Wegstrecke " 1301 "SWysokosc ciecia" 1302 "Zündverzögerung " 1303 "Control delay " 1304 "Retractpos " 1305 "Czas pradu przed" 1306 "Czas pradu po " 1307 "Modus " 1308 "Retract mode " 1309 "Elevation " 1310 "Dynamic " 1311 "Speed1 " 1312 "Speed2 " 1313 "Speed3 " 1314 "Threshold " 1315 "Command 0x" 1316 "PlasmaPara" 1317 " M Material t Predk Prad Fuge Techno. W1 W2 W3 W4 W5" 1318 " czytac" 1319 " Satzparameter... " 1320 " Paramerty pods..." 1321 " Parametry glow..." 1322 "^ SATZ-PARA " 1323 "^ Par podsta" 1324 "^ Par glowne" 1325 "^ READ STROM" 1326 "^ READ GAS " 1327 "^ READ HÖHEN" 1328 "^ PROG " 1329 "^ INIT " 1330 "M" 1331 "Arc voltage" 1332 " Cut height" 1333 " Capacitive" 1334 " ever" 1335 "never" 1336 " no" 1337 " zadny" 1338 " seriell" 1339 " Boschert" 1340 " analog" 1341 "aufsitzen" 1342 " Material t Predk Prad " 1343 "Plasmasatz" 1344 "Trennung Y " 1345 "Nalozenie " 1346 "Wys narzedzia" 1347 "PU nad narzed" 1348 "Narzedzie plazmy:" 1349 "Katoda S" 1350 "Prowadzenie gazu Z" 1351 "Dysza S" 1352 "Düsenkappe S" 1353 "Wirbelgaskappe Z" 1354 " Plasmagerät ausschalten !!! " 1355 " Drugi poziom " 1356 " Szerokosc boku " 1357 " Auto-zaladunek " 1358 "Predkosc niblowa" 1359 " Entgrat speed " 1360 " Lustro X-Koord" 1361 " Lustro Y-Koord" 1362 " Sila zgarniac %" 1363 " Sworzen " 1364 " MUBEA fehler: %s (%d) " 1365 " Blad zaladunku: %s (%d) " 1366 " MACRO blad: %s (Zeile %d) " 1367 "Barcode Pfad: " 1368 " Pozycja " 1369 " Grawerowanie " 1370 "Grawerowanie " 1371 "Status zamkniecia " 1372 "Zeichensatz " 1373 "Pierwszy naped " 1374 "Obraz glowny " 1375 "Przycisk nowe progra" 1376 "Wzgursprung " 1377 "Opcja niblowania " 1378 "KS czas zacisku " 1379 "Stol opuszczajacy " 1380 "Elek zgarniacz " 1381 " Revo zalozyc " 1382 " Revo zdjac " 1383 " Zdjac talerz " 1384 " Blechabstand " 1385 "Wartos ref narzedzia" 1386 "Kopf MUCAN " 1387 "Min zgarniacza rota " 1388 "Stauchen max. " 1389 "Plasma on time " 1390 "Pozycja " 1391 "Pos 1 - Zaciski " 1392 "Pos 2 - Einlegen " 1393 "Pos 3 " 1394 "Pos 4 " 1395 "Pos 5 " 1396 "Bohrsprüh czas " 1397 " ... powtorzyc " 1398 "Szczelina powietrzna" 1399 "Pozycja - dgugi X " 1400 "Wylaczyc hydraulike " 1401 " Czas kontroli " 1402 "Czas kontroli cisnie" 1403 "Verstellbare Zangen " 1404 " - X-Versatz " 1405 " - Y-pos " 1406 " - Szerokosc " 1407 " - Min-Xpos " 1408 " - Max-Xpos " 1409 "Einleghilfe Y-pos " 1410 "GLOBAL zulassen " 1411 "Standard Nibbelspd " 1412 "Gew. zaglebienia " 1413 "Gew. odleglosc " 1414 "Faktor konturu " 1415 "Digital X/Y " 1416 "Digital Rota " 1417 "Druga os Y " 1418 "Digital Revo " 1419 "Kierunek zaladunku " 1420 "text SPD " 1421 "text ACC% " 1422 "plasma ACC% " 1423 "Tekst grecki " 1424 "contour SPD " 1425 "contour ACC% " 1426 "laufende Nummer " 1427 " max. wymiar " 1428 " Start " 1429 " Nastepstwo " 1430 " Pracowac " 1431 " Delta kat " 1432 " Text wielkosc " 1433 " Font " 1434 " Kat " 1435 " Italic " 1436 " Rozciagniecie " 1437 " Text: " 1438 " Parametersatz " 1439 " Einstechen " 1440 " Ausfahren " 1441 " Aussenrund " 1442 " Länge " 1443 " Kat " 1444 " Verweilzeit " 1445 " Zustellfaktor " 1446 " Macro " 1447 " Kat " 1448 " Metalowy zgarnia" 1449 " Przod-L" 1450 " Tyl-L" 1451 " Przod-R" 1452 " Tyl-R" 1453 " snake-X" 1454 " snake-Y" 1455 " poziomo" 1456 " pionowo" 1457 " caly" 1458 " rzad" 1459 " pojedyn" 1460 " zaden" 1461 " prosto" 1462 " bogen L" 1463 " bogen R" 1464 " Grawerowanie " 1465 " Rolowanie " 1466 " ENTGRATEN " 1467 " Senk-fräsen " 1468 " Plasma Macro " 1469 " Standard" 1470 " Cyrylica" 1471 " Greka" 1472 "PG Durchfluss " 1473 "PG Vorström. " 1474 "SG Durchfluss " 1475 "SG Vorström. " 1476 "N2 Mischwert " 1477 "Gas2 Mischwert " 1478 "SG Durchfluss " 1479 "Mischgas 1 " 1480 "Mischgas 2 " 1481 " Plasma comm fehler (%d) - %s " 1482 "Strom " 1483 "Gas " 1484 "Höhen. " 1485 "Zünden timeout " 1486 "READY unerwartet weg" 1487 "READY unerwartet weg" 1488 "Ausschalten timeout " 1489 "BTB timeout " 1490 "Höhensteuerung Crash" 1491 " Stal " 1492 "Nierdzewn" 1493 " Alu" 1494 "Powie" 1495 " Nie " 1496 "Kopfdurchmesser" 1497 " Predkosc repo " 1498 " usunac odpad " 1499 " Ents.hinten" 1500 " Klapptisch " 1501 " Reststck links" 1502 "Zacis materialu " 1503 "Stol nie na dole " 1504 "Stol nie u gory " 1505 "stol nie na dole " 1506 "Stol nie u gory " 1507 "repos " 1508 "Trenschnitt X " 1509 "Male czesci " 1510 "Stol na dole " 1511 "Stol nie u gory " 1512 "^ <---> " 1513 "^ GET TOOL " 1514 "^ PUT TOOL " 1515 "^ GRAV-IEREN" 1516 "Glowica:" 1517 "Cel " 1518 "Druck " 1519 "Zeit " 1520 "Spd% " 1521 "Acc% " 1522 "OT " 1523 "GD_Pr„ge" 1524 "Gravieren" 1525 "Pierwszy cykl: " 1526 "Drugi cykl: " 1527 "Odsysanie za gorace " 1528 "Absaugung brennt " 1529 "Kontrola odsysania " 1530 " Stat. WZG" 1531 "Aktualne narzedzie:" 1532 "zmiana " 1533 "^ WECHSWELA " 1534 "^ Safe ein " 1535 "^ Down " 1536 "^ Out " 1537 "^ Up " 1538 "^ In " 1539 "^ zmia- na " 1540 "^ Frei E/A " 1541 "^ Frei A/A " 1542 "^ Frei Dreh " 1543 "^ Eich E/A " 1544 "^ Eich A/A " 1545 "^ Eich Dreh " 1546 "^ Matr gora " 1547 "^ do glowic" 1548 "^ do mnie" 1549 "^ Demontaz " 1550 "^ Montaz " 1551 "^ zmia- na " 1552 "^ Profi " 1553 "^ Serw- is "