0001 "%zProgram fel (%d%s) i rad %d " 0002 " DISK FEL ! " 0003 " verktyg nummer maste anges! " 0004 " verktyget maste vara runt! " 0005 " verktyget maste vara fyrkantigt! " 0006 " okaent/ogiltigt verktyg! " 0007 " cirkel-radien mindre aen verktyget! " 0008 " okaend funktion! " 0009 " positions-minnet fullt! " 0010 "INTERNT FEL! Kontakta Labod Electronic " 0011 " för sma hal! " 0012 " hal omöjligt ! " 0013 " verktyget ej avsett för fyrkant! " 0014 " fyrkant mindre aen verktyget! " 0015 " Label kan inte hittas! " 0016 " Rekursiv programmering ej tillaten! " 0017 " vrid-program inom vrid-program! " 0018 " halantal för litet! " 0019 " ogiltig parameter i funktion " 0020 " Internt fel !! Skriv: " 0021 "Nej " 0022 " Ja" 0023 " tum" 0024 " metriskt " 0025 " tysk " 0026 " engelsk " 0027 " svenska " 0028 " ingangar " 0029 " utgangar " 0030 " tillstand " 0031 " A mal Bör aer DAW Sp% Er Merker " 0032 "axelpara " 0033 "ingen Fr" 0034 "fasta Sp" 0035 "AH-frig " 0036 "AL-frig " 0037 "Hand " 0038 "Grund " 0039 "System " 0040 "Exec " 0041 "Status - " 0042 "Kalibrera " 0043 "Prog " 0044 "Diskett " 0045 "Params " 0046 "Fel " 0047 "Axel-para " 0048 "Kod " 0049 "Verktyg " 0050 "Kolv " 0051 "Params " 0052 "Stations " 0053 "ADC params" 0054 "Bin " 0055 "Revolver " 0056 "L-Anslag " 0057 "^ RESET " 0058 "^Sök tang " 0059 "^ CAN I/O " 0060 "^ STAT-IONS " 0061 "^ LOG " 0062 "^ SAFE ZONE " 0063 "^ PARA " 0064 "^ AXEL-PARA " 0065 "^ VaeXLA " 0066 "^ NaeSTA HUVUD" 0067 "^ ÖVER-TAG " 0068 "^ RESET VERKTYG" 0069 "^ KORR " 0070 "^ HAST % " 0071 "^ ACC % " 0072 "^ FRaN " 0073 "^ TILL " 0074 "^ KONT.LINJE" 0075 "^ TaNG ÖPPEN" 0076 "^ LAGRA PARAS" 0077 "^ VY FIL " 0078 "^ PILRIKTNING" 0079 "^ UPROG " 0080 "^ TRI VINKEL" 0081 "^ BAN ANE " 0082 "^ VAR " 0083 "^ SUB " 0084 "^ MICRO TAPPAR " 0085 "^ UTAN STANS" 0086 "^ REM OFF " 0087 "^ KORTSIDA " 0088 "^ START PUNKT " 0089 "^ END PUNKT " 0090 " skriva över? (ESC/ENTER) " 0091 "?? okaent felnummer ?? " 0092 " " 0093 "okaent fel " 0094 "för manga data öppna " 0095 "fel handtag " 0096 "fel drivverk " 0097 "ej tillaten vaeg " 0098 "ej tillatet tecken " 0099 "datanamn för langt " 0100 "ej tillatet systemnamn " 0101 "data ej öppna " 0102 "data finns redan " 0103 "data hittas inte " 0104 "fel format " 0105 "drivverket aer fullt " 0106 "DSK: FDC fel anmaelt " 0107 "DSK: Disketter bytta " 0108 "DSK: Internt fel " 0109 "MEM: Internt fel " 0110 "Registret aer inte tomt " 0111 "Fel programformat " 0112 "Programmet inte hittat " 0113 "Record-l„nge okaent " 0114 "För lite minne tillgaengligt " 0115 "Operatör avbrott " 0116 "Överföringsfel - NACK " 0117 "Överföringsfel - SEQUENCE " 0118 "Överföringsfel - CSUM " 0119 "Överföringsfel - TIMEOUT " 0120 " A = floppy drivverk 0 " 0121 " B = floppy drivverk 1 " 0122 " C = FLASH drivverk " 0123 " D = RAM drivverk " 0124 " P = REMOTE drivverk 0 " 0125 " Q = REMOTE drivverk 1 " 0126 " R = REMOTE drivverk 2 " 0127 " S = REMOTE drivverk 3 " 0128 " T = REMOTE drivverk 4 " 0129 " U = REMOTE drivverk 5 " 0130 " REGISTER " 0131 " DATA " 0132 " LaeSA IN PROGRAM " 0133 " LaeSA UT PROGRAM " 0134 " LaeSA IN PROGRAM (seriell)" 0135 " " 0136 "Info " 0137 "Varning " 0138 "Fel " 0139 "Fatalt " 0140 "Kvittera Varning " 0141 "Kvittera FEL! " 0142 "Reset NÖDSTOPP! " 0143 " Kör till Nöd-aendlaegesbrytare " 0144 " Motorsskyddet har löst ut " 0145 " Axis X Börfel " 0146 " Axis Y Börfel " 0147 " Axis X Slaeppfel " 0148 " Axis Y Slaeppfel " 0149 " Saekringarna inte i ordnung! " 0150 " Anslagsstift inte uppe " 0151 " Anslagsstift gar inte upp (timeout) " 0152 " Anslagsstift inte nere " 0153 " Anslagsstift gar inte ner (timeout) " 0154 " NÖDSTOPPET paverkat! " 0155 " Stoppad " 0156 " Utgangar defekta " 0157 " Internt fel – status maskin " 0158 " Tang inte pa " 0159 " Tang gar inte pa (timeout) " 0160 " Tang inte till " 0161 " Tang gar inte till (timeout) " 0162 " Drivningen kopplar inte till (timeout) " 0163 " Drivning utfall (skydd?) " 0164 " Drivningen kopplar inte ur (timeout) " 0165 " Drivningen inte driftsklar (timeout) " 0166 " Drivning utfall (inte driftsklar) " 0167 " Stansslag - Wela ej uppnadd (timeout) " 0168 " Stansslag - UT ej uppnadd (timeout) " 0169 " Stansslag - UT ej laemnad (timeout) " 0170 " Stansslag - OT ej uppnadd (timeout) " 0171 " Stansslag - Revo avstrykare saknas " 0172 " Stansslag – dyna inte till " 0173 " Stansslag – ingen frigivning " 0174 " Hydraulik – ingen frigivning drivning) " 0175 " Hydraulik urkopplad (skydd?) " 0176 " Hydraulik - tryckfall (timeout) " 0177 " Hydraulik kopplar inte till (timeout) " 0178 " Hydraulik koppla in – tryck ej uppnatt " 0179 " Hydraulik kopplar inte ur (timeout) " 0180 " Axel i tang saekerhetszon " 0181 " Dyna – stift inte till (timeout) " 0182 " Dyna – fastspaenning inte till(timeout) " 0183 " Dyna – fastspaenning inte pa (timeout) " 0184 " Dyna – stift inte ur (timeout) " 0185 " Dynan aennu inte fastspaend (timeout) " 0186 " Dyna fran/till: Rotation inte pa noll " 0187 " Dyna inte till " 0188 " Bord ej uppe " 0189 " Bordet gar inte upp (timeout) " 0190 " Bord inte nere " 0191 " Stans inte till " 0192 " Stansen förblir fastspaend (timeout) " 0193 " Stans inte öppen " 0194 " Stansen laser inte (timeout) " 0195 " index 1 " 0196 " index 2 " 0197 " index 3 " 0198 " index 4 " 0199 " index 5 " 0200 " index 6 " 0201 " Internt fel (%d): %s " 0202 " Revolver – inte i vaexlningslaege " 0203 " Revolver – avstrykare upe " 0204 " Revolver – kan inte svaenga in " 0205 " Revolver – kan inte svaenga ut " 0206 " Revolver – ej insvaengd vid vridning " 0207 " Stans och dyna staemmer inte överens " 0208 " Vaexling 2 " 0209 " Axel X allmaent fel " 0210 " Axel Y allmaent fel " 0211 " Utsugningsklappen gar inte till (timeout) " 0212 " Eftersaettnings-cylinder inte nere " 0213 " Eftersaettnings-cylinder inte uppe " 0214 " Eftersaettnings-cylinder inte uppe– rör sig!" 0215 " Inget lufttryck " 0216 " Ingen OT-körfrigivning under faerd " 0217 " Ljusridan star pa " 0218 " Ljusridan bröts " 0219 " Ljusridan smutsig " 0220 " Mal utanför arbetsfaeltet " 0221 " Start utanför arbetsfaeltet " 0222 " CAN Knoten (%d) kommunicerar inte " 0223 " Bord framtill aer inte tillgaengligt " 0224 " Bord framtill var inte tillgaengligt " 0225 " L”se/Klaem position i saekerhetsomradet " 0226 " Axel-X ej i tolerans " 0227 " Axel-Y ej i tolerans " 0228 " Rotation – Klaemning ej till " 0229 " Rotation – Klaemning gar inte pa (timeout) " 0230 " Rotation – Klaemning inte pa " 0231 " Rotation – Klaemning gar inte till (timeout)" 0232 " Dyna inte till (resp. mitten) vid vridning " 0233 " Rotation axelfel (%d) - under " 0234 " Rotation axelfel (%d) - över " 0235 " Plasma - H”hen CNC inte klar " 0236 " Rotation – inte lika vid stansning " 0237 " Plasma inte tillgaenglig " 0238 " Rotation - RevoWZG ej i laege vaexling " 0239 " Rotation – avstrykarmedhallare fel " 0240 " Verktyg inbyggnad: ej passande huvud " 0241 " Verktyg inbyggnad: ogiltigt verktyg " 0242 " Verktyg inbyggnad: stanskraft överskriden " 0243 " Konfigurationsfel: %s (%d) " 0244 " Plat ej i tang " 0245 " Neddoppningsdjup ej uppnatt " 0246 " Vaentat Revo/verktyg saknas " 0247 " Plat klaemning/eftersaettning Log full " 0248 " Revolver ovaentat insvaengt " 0249 " Rotation – ej uppe vid vridning " 0250 " Parameter #%d, sida: %s aer ogiltigt " 0251 " För manga felmeddelanden " 0252 "Jan" 0253 "Feb" 0254 "Mar" 0255 "Apr" 0256 "Maj" 0257 "Jun" 0258 "Jul" 0259 "Aug" 0260 "Sep" 0261 "Okt" 0262 "Nov" 0263 "Dec" 0264 " Söndag " 0265 " Mandag " 0266 " Tisdag " 0267 " Onsdag " 0268 " Torsdag " 0269 " Fredag " 0270 " Lördag " 0271 " " 0272 "Straecka " 0273 "Straecka " 0274 "Straecka " 0275 "Straecka " 0276 "Cirkel " 0277 "Arc " 0278 "Cirkel Nibbel" 0279 "Matrix " 0280 "Arc Nibbel " 0281 "Straeck1Nibbl" 0282 "Fyrkant " 0283 "Fyrkant Abr. " 0284 "Urstansning " 0285 "Underprogram " 0286 "Vridprogram " 0287 "Halfri " 0288 "Remmar " 0289 "Ellips " 0290 "Dyna-tre. " 0291 "Repetera " 0292 "Verktyg " 0293 "Inkremental " 0294 "Absolut " 0295 "Tapphöjd " 0296 "Överlappning " 0297 "" 0298 "Straeck2Nibbl" 0299 "Slits Modus " 0300 "Neddopp.djup " 0301 "Arbets höjd " 0302 "Enkel " 0303 "Bin " 0304 "Straecka " 0305 "StraeckNibbel" 0306 "Tryck " 0307 "Tryck " 0308 "Kontur " 0309 "LineTo XY " 0310 "CircTo L " 0311 "CircTo R " 0312 "Radie " 0313 "Kont.stansn. " 0314 "Plasma " 0315 "Subroutine " 0316 "LineTo ré " 0317 "Microjoint " 0318 "Visa emot W " 0319 "Visa emot Z " 0320 " Verktyg Parameter " 0321 " Nummer : " 0322 " Centrum X: " 0323 " Centrum Y: " 0324 " Vinkel : " 0325 " Element Parameter " 0326 " Typ : " 0327 " X : " 0328 " Y : " 0329 " Laengd 1 :" 0330 " Vinkel 1 : " 0331 " Laengd 2 :" 0332 " Vinkel 2 : " 0333 " Trekant" 0334 "Fyrkant " 0335 "Cirkeseg" 0336 " Cirkel" 0337 " Rhombus" 0338 " Rund" 0339 " Kvadrat" 0340 "Fyrkant " 0341 "Oval " 0342 "Övrigt " 0343 "Verktyg Typ X/rad Y Hllkr. Innenkr Laege " 0344 "Verktyg Revo Form Benämning " 0345 " Elem Verktyg Trekant Fyrkant Cirkel Naesta Prev Ny Radera" 0346 "TIMEOUT: Timeout, software fel ? " 0347 "OK : Node korrekt initialiserad " 0348 "SKRIVA : Ej möjligt att skriva till nagon node paCANbus" 0349 "START0 : No reply from node and no ERRID available " 0350 "STARTN : Flera nodes svarade, tag bort andra " 0351 "FIND0 : Ingen ERRID node svarade, laegg till ny node " 0352 "FINDN : Flera ERRID nodes svarade, tag bort nya nodes " 0353 "REPROG0: Inget svar fran node efter aterprogrammering " 0354 "REPROGN: Flera nodes svarade efter aterprogrammering " 0355 "OKaeND : Okaent fel, fel software version ? " 0356 "NOTPELI: ??? " 0357 "Knappar " 0358 "Kopplingsskap " 0359 "Övre stativ " 0360 "Huvudändbrytare" 0361 "SPARE_1 " 0362 "SPARE_2 " 0363 "MATRKLEMM_FRaN " 0364 "MATRKLEMM_TILL " 0365 "MATR_MITTE " 0366 "MATR_TRYCK " 0367 "FIND_TaNG " 0368 "PLaT_I_TaNG " 0369 "MASKIN_TILL " 0370 "HYDRAULIK_TILL " 0371 "DRIFT_BTB " 0372 "LJUSRIDa " 0373 "SaeKER_BORD " 0374 "BULTAR_ÖVER " 0375 "TaNG_TILL " 0376 "DYNA_TILL " 0377 "TIPP_UPP " 0378 "TIPP_NER " 0379 "FOT_STANS " 0380 "FOT_PLaT " 0381 "EXTERN_START " 0382 "EXTERN_STOPP " 0383 "LUFTTRYCK " 0384 "MOTORSKYDD " 0385 "HYDRAULIK_TILL " 0386 "HYDRAULIK_TILL2" 0387 "HYDR_TaNG " 0388 "INLAEGGN_HJAELP" 0389 "BULTAR_FRaN " 0390 "TaNG_TILL " 0391 "CYLINDER1_NER " 0392 "CYLINDER2_NER " 0393 "SPARE_3 " 0394 "SPARE_4 " 0395 "SPARE_5 " 0396 "SPRYTA_5 " 0397 "SPARE_1 " 0398 "SPARE_2 " 0399 "SPARE_3 " 0400 "SPARE_4 " 0401 "AVSTRYKARE_1 " 0402 "AVSTRYKARE_2 " 0403 "AVSTRYKARE_3 " 0404 "AVSTRYKARE_4 " 0405 "AVSTRYKARE_5 " 0406 "CYLINDER1_UPPE " 0407 "CYLINDER2_UPPE " 0408 "TRYCK " 0409 "INSVAENGT_1 " 0410 "INSVAENGT_3 " 0411 "REVO_AVSTRYK_1 " 0412 "REVO_AVSTRYK_3 " 0413 "ROTATE_REVO " 0414 "REVO_CHECK_1 " 0415 "REVO_CHECK_3 " 0416 "REVO_AVSTRYK_4 " 0417 "SVAENGA IN_1 " 0418 "SVAENGA IN_3 " 0419 "REVO_LAMP_1 " 0420 "REVO_LAMP_3 " 0421 "NED " 0422 "UPP " 0423 "ROT_TRYCK " 0424 "ROT_AVLASTA " 0425 "SPAERR_1 " 0426 "SPAERR_2 " 0427 "SPAERR_3 " 0428 "SPAERR_4 " 0429 "SPRUTA_1 " 0430 "SPRUTA_2 " 0431 "SPRUTA_3 " 0432 "SPRUTA_4 " 0433 " " 0434 " " 0435 " " 0436 " " 0437 "REVO_ÖVER_1 " 0438 "REVO_UNDER_1 " 0439 "REVO_ÖVER_3 " 0440 "REVO_UNDER_3 " 0441 "VAEXLA_1 " 0442 "ÖVER_1 " 0443 "UNDER_1 " 0444 " " 0445 "VAEXLA_2 " 0446 "ÖVER_2 " 0447 "UNDER_2 " 0448 " " 0449 "VAEXLA_3 " 0450 "ÖVER_3 " 0451 "UNDER_3 " 0452 " " 0453 "VAEXLA_4 " 0454 "ÖVER_4 " 0455 "UNDER_4 " 0456 " " 0457 "VAEXlA_5 " 0458 "ÖVER_5 " 0459 "UNDER_5 " 0460 " " 0461 "FRIGIVNING X " 0462 "FRIGIVNING Y " 0463 "ENABLE NOLL X " 0464 "ENABLE NOLL Y " 0465 "NOLL X " 0466 "NOLL Y " 0467 "ENABLE_REVO_1 " 0468 "ENABLE_REVO_3 " 0469 "NOLL_REVO_1 " 0470 "NOLL_REVO_3 " 0471 "SPARE 4 " 0472 "POSEND_X " 0473 "NEGEND_X " 0474 "POSEND_Y " 0475 "NEGEND_Y " 0476 "REVO_REF_1 " 0477 "REVO_REF_2 " 0478 "REVO_REF_3 " 0479 "REVO_REF_4 " 0480 "UPP_1 " 0481 "UPP_2 " 0482 "UPP_3 " 0483 "UPP_4 " 0484 "UPP_5 " 0485 "NED_1 " 0486 "NED_2 " 0487 "NED_3 " 0488 "NED_4 " 0489 "NED_5 " 0490 "SPAERR_5 " 0491 " kalibrerad " 0492 "ej kalibrerad" 0493 "Referensgang " 0494 "-Axel: " 0495 "START Referensgang " 0496 " Vaenta pa We-La " 0497 "START Referens Revo" 0498 "START sök tang " 0499 " Revo REFERENS " 0500 "START Ref. Rotation" 0501 " Rotation REFERENS " 0502 "Nummer:" 0503 "Namn: " 0504 "Program existerar redan " 0505 "Skriva över J/N ? " 0506 "Nytt nummer:" 0507 "Vaenta pa data ... " 0508 "Ta emot Header " 0509 "Ta emot rader " 0510 "Ta emot Log " 0511 "header" 0512 "elems " 0513 "matrix" 0514 "revos " 0515 " UPPTAECKT FEL IN CAN-BUS-SYSTEM ! TAG KONTAKT MED BOSCHERT " 0516 " - FEL I CAN KNAPPAR - " 0517 "Vaexla " 0518 "Station " 0519 "Verktyg " 0520 "Revolver " 0521 "Staella in" 0522 " Vaexla " 0523 "Utbyggnad" 0524 "Mal X " 0525 "Mal Y " 0526 "Spd % " 0527 "Plattjockl" 0528 "Avstand " 0529 "Djup " 0530 "AerX:" 0531 "AerY:" 0532 "Station: " 0533 "Verktyg: " 0534 " Vaexla " 0535 "Rotation " 0536 "Schablon " 0537 "Laengs " 0538 "Tvaers " 0539 "Rota under" 0540 "Rota över " 0541 "Revo 1 " 0542 "Revo 2 " 0543 " Funktion X Y " 0544 " Flags " 0545 " Arbetsstycke Parameter " 0546 " ... vidare " 0547 " Ga till: " 0548 " framtill" 0549 " baktill" 0550 " " 0551 " vaenster" 0552 "vaenst-Ra" 0553 " upp" 0554 "höger-Ra " 0555 " höger " 0556 " Prog. Nr. " 0557 " Bredd X " 0558 " Hoejd Y " 0559 " Plattjockle " 0560 " Material " 0561 " Hastighet % " 0562 " Acceleration %" 0563 " Haltal (+ ) " 0564 " VaegOptimera " 0565 " Schablon " 0566 " Verktyg Prior." 0567 " + , , , , " 0568 " - , , , , " 0569 " Antal " 0570 " Cum. Platttal " 0571 " Stapel arb. " 0572 " Följdprog. " 0573 " Lossa tang " 0574 " AF Begraens. " 0575 " AF ARLA " 0576 " AF minX " 0577 " AF maxX " 0578 " AF minY " 0579 " AF maxY " 0580 " Eftersaetta " 0581 " Laesa över " 0582 " Halt " 0583 " We-La " 0584 " Atomic " 0585 " Utan slag " 0586 " Snabbslag " 0587 " Skrota " 0588 " Deln.klipp " 0589 " L-Anslag " 0590 " Spruta " 0591 " Duplikat " 0592 " In use " 0593 " Current " 0594 " Edit start " 0595 " Edit length " 0596 " Log start " 0597 " Auto. L”sen " 0598 " Material " 0599 " Hallfasthet " 0600 " Autonext " 0601 " Vaexla laege " 0602 " Plasma speed " 0603 " Plasma ström " 0604 " Begraens. Y " 0605 "Vinkel " 0606 "Aufnahme " 0607 "Form " 0608 "PU laengd " 0609 "Efterslipning" 0610 "Omform-korr. " 0611 "Rotation-Sym " 0612 "Spegel-Sym " 0613 "X-offset " 0614 "Y-offset " 0615 "® Form L1 L2 L3 Revo Slag Kommentar ¯" 0616 "ytterligare Parameter.." 0617 "tools.bin" 0618 "Rund " 0619 "Kvadrat " 0620 "Fyrkant " 0621 "Oval " 0622 "Hex " 0623 "Special " 0624 "Kvad-2 " 0625 "Fyrk-2 " 0626 "Kryss " 0627 "Trekant " 0628 "Banan " 0629 " Rakt " 0630 " Snett " 0631 " Voreil" 0632 " Sch„len" 0633 " Omform" 0634 " trumpf" 0635 " amada" 0636 " edel" 0637 " gaenga " 0638 " borra " 0639 " special" 0640 " bo-revo" 0641 " rotate" 0642 "AerX:" 0643 "AerY:" 0644 "Plat: / " 0645 "Ej uppnabar: " 0646 "Laemna J/N " 0647 "Program fel " 0648 "Program klart " 0649 " START tryck " 0650 " Tag bort skrot " 0651 " Naesta del " 0652 "Laengd " 0653 "Bredd " 0654 "Tjocklek " 0655 "Plattal " 0656 "Speed% " 0657 "Acc% " 0658 "Spruta " 0659 "Referens!!!" 0660 " Senaste tid " 0661 "Frikörning för att vaexla" 0662 " Bakom " 0663 " Vaenster" 0664 " Höger " 0665 " Tangposition " 0666 "Antal taenger:" 0667 " Tangposition: " 0668 " ..." 0669 "Bekraefta (med ENTER) " 0670 "Tang 1 " 0671 "Tang 2 " 0672 "Tang 3 " 0673 "Tang 4 " 0674 " Slaeppa plat " 0675 " Klaemma plat " 0676 " Saetta tang " 0677 " Kontroll tang " 0678 " Klaemma L-plat" 0679 "Ingen atkomst: Mata in kod " 0680 "Aktuella steg: " 0681 "para.bin" 0682 " Prog. Nummer Start Gr”áe " 0683 " Cirkel" 0684 "Fyrkant " 0685 "Daligt " 0686 "Rör " 0687 "Godsdel " 0688 " STRAECKA (1) " 0689 " STRAECKA (2) " 0690 " STRAECKA (3) " 0691 " STRAECKA (4) " 0692 " STRAECKA (5) " 0693 " SLITS (1) " 0694 " SLITS (2) " 0695 " SLITS (3) " 0696 " CIRKEL (1) " 0697 " CIRKEL (2) " 0698 " CIRKEL NIBBEL (1) " 0699 " CIRKEL NIBBEL (2) " 0700 " MATRIX " 0701 " FYRKANT " 0702 " URSTANSNING " 0703 " REPETITION " 0704 " HaLFRI ZON " 0705 " TRIMAT (1) " 0706 " TRIMAT (2) " 0707 " REMMAR " 0708 " ELLIPS " 0709 " KONTUR STANSA " 0710 " UNDERPROGRAM " 0711 " KONTUR " 0712 " PLASMA " 0713 " Delta X " 0714 " Delta Y " 0715 " Haltal " 0716 " Delta L " 0717 " Vinkel " 0718 " Haltal " 0719 " Total X " 0720 " Total Y " 0721 " Haltal " 0722 " Total L " 0723 " Vinkel " 0724 " Haltal " 0725 " Dest X " 0726 " Dest Y " 0727 " Haltal " 0728 " Radie " 0729 " Haltal " 0730 " Startvinkel " 0731 " Stepvinkel " 0732 " Snurra verkt" 0733 " Radie " 0734 " Haltal " 0735 " Startvinkel " 0736 " Slutvinkel " 0737 " Radie " 0738 " Tapp höjd " 0739 " Startvinkel " 0740 " Arclaengd " 0741 " Mode " 0742 " Skrot " 0743 " Delta X " 0744 " Delta Y " 0745 " Antal X " 0746 " Antal Y " 0747 " Vinkel " 0748 " Rotation " 0749 " Shift " 0750 " Laengd X " 0751 " Laengd Y " 0752 " Vinkel " 0753 " Skrot " 0754 " Hörnradie " 0755 " Hjalp verkt." 0756 " Start hörn " 0757 " Klipp X1 " 0758 " Y1 " 0759 " Klipp X2 " 0760 " Y2 " 0761 " Klipp X3 " 0762 " Y3 " 0763 "Utanför plat " 0764 " Skrot " 0765 " X+,Y- " 0766 " Hörn:X-,Y- " 0767 " X+,Y+ " 0768 " X-,Y+ " 0769 " Prog " 0770 " Avstand X " 0771 " Avstand Y " 0772 " Antal X " 0773 " Antal Y " 0774 " Vinkel " 0775 " Spegla " 0776 " Form " 0777 " Laengd/Genom" 0778 " Höjd " 0779 " Invert " 0780 " Laengd 1 " 0781 " Laengd 2 " 0782 " Start vinkel" 0783 " Delta vinkel" 0784 " Min. avstand" 0785 " Radie 1 " 0786 " Mal X " 0787 " Mal Y " 0788 " Radie 2 " 0789 " Mode " 0790 " Laengd " 0791 " Bredd " 0792 " Vinkel " 0793 " Kontur Nr. " 0794 " Start " 0795 " Count " 0796 " DeltaX " 0797 " DeltaY " 0798 " Vinkel " 0799 " Spegel " 0800 " reset " 0801 " last " 0802 " Slitsmodus " 0803 " Kontur Nr. " 0804 " Cirkel" 0805 "Fyrkant " 0806 " Ingen" 0807 "X shift" 0808 " X red." 0809 "Y shift" 0810 " Y red." 0811 " normal" 0812 " bara X" 0813 " bara Y" 0814 " Parameter ... " 0815 " Aktuellt korrekturmatt: " 0816 " nej " 0817 " ADW 1" 0818 " ADW 2" 0819 " ADW 3" 0820 " ADW 4" 0821 " Ingang " 0822 " Datum / Tid " 0823 " none" 0824 " udda" 0825 " jaemn" 0826 " " 0827 "debug " 0828 "pcserver " 0829 "RS-232 " 0830 "Knappar " 0831 "test 2a " 0832 " P Type baud data parity stop" 0833 " ignorera " 0834 " slaecka" 0835 "slaeck+/-.01" 0836 " slaecka(D) " 0837 " l”+/-.01(D)" 0838 " fran" 0839 " rad " 0840 " global" 0841 " strikt" 0842 "Ej uppnabar " 0843 " Bad Func " 0844 " Timeout " 0845 " B# Funktion X Y " 0846 "Move rel " 0847 "Move abs " 0848 "Hst % " 0849 "Acc % " 0850 "Utgang " 0851 "Ingang " 0852 "Vaenta " 0853 "Stopp " 0854 "andra pos." 0855 "Timeout " 0856 " # X-Off. Y-Off. Winkel" 0857 " VersatzX VersatzY Spd Acc Man. " 0858 " Verktyg skriva ..." 0859 " Verktyg laesa in ... " 0860 "snabbt " 0861 "langsamt" 0862 "C:\BOSCHERT\D " 0863 " # Typ PU-í PU-L Versatz aAbs N " 0864 " Alu" 0865 " Stal" 0866 "Rostfritt" 0867 " Koppar" 0868 "Oevrigt " 0869 "u.vaenst" 0870 "u.mitten" 0871 "u.höger " 0872 "m.vaenst" 0873 "m.mitten" 0874 "m.höger " 0875 "o.vaenst" 0876 "o.mitten" 0877 "o.höger " 0878 " Typ av huvud nutz X-offset Y-offset hallare ADW Axis Ton " 0879 "enkel " 0880 "revo " 0881 "rotation" 0882 "H+L 3 " 0883 "gaenga 1" 0884 "gaenga 2" 0885 "borra " 0886 " # Niva Meddelande " 0887 "Debug " 0888 " DEBUG: %s (%c) %d " 0889 " %s (%c) %d " 0890 " Sida / " 0891 "OperatörOption." 0892 "Prog-Optioner " 0893 "Maskin (1) " 0894 "Maskin (2) " 0895 "System-tider " 0896 "Hastighet " 0897 "Hydraulik " 0898 "Drift " 0899 "Spruta " 0900 "Eftersaetta " 0901 "Bultar " 0902 "Rotation " 0903 "Tang " 0904 "Fria utgangr " 0905 "Vaexla " 0906 " Operatörs optioner ... " 0907 "Sprak " 0908 "Enheter " 0909 "Bildskaerm mörk " 0910 "Knappar blinkr " 0911 "Knappar wiederholrate" 0912 "" 0913 "showstempelpos " 0914 "exec display " 0915 "exec delay " 0916 " Programmerings-optioner ... " 0917 "Standard tapphöjd " 0918 "Standard Överlappa " 0919 "Standard tappar " 0920 "Variabler " 0921 "Prog. Utvidgning " 0922 "Standard Arbetslaege " 0923 "Standard neddoppn.djup" 0924 " Maskinoptioner (1) ... " 0925 "Maskintyp " 0926 "Tang? " 0927 "extern fot " 0928 "Tryckmaet " 0929 "minimum Y " 0930 "frikörning vaexla " 0931 "stans stilla " 0932 "tidigt slag " 0933 "softkey stans " 0934 "knappar start " 0935 "stansa vidare " 0936 "ADW laestal " 0937 "strecken ACC " 0938 "Manual move " 0939 "Vaexla tolerans " 0940 "Huvud fel " 0941 " inga " 0942 " stansa " 0943 " stopp" 0944 " Maskinoptioner (2) ... " 0945 "Dyna entprellen " 0946 "Plat tillgaenglig? " 0947 "Huvud graenslaege? " 0948 "PU Referenslaengd " 0949 "Revo +Lange (gammal) " 0950 "Revo +Lange (aktiv) " 0951 "Ecoline Revo? " 0952 "Revo kolla tillgaengl." 0953 "CNC Temp " 0954 " System tider/raeknare ... " 0955 "Slagraeknare " 0956 "CNC till " 0957 "Maskin till " 0958 "Drift till " 0959 "Hydraulik till " 0960 "CNC till idag " 0961 " Hastigheter ... " 0962 "Manual " 0963 " Hastighet " 0964 " Acceleration " 0965 "Auto " 0966 " Hastighet " 0967 "Zangen Umfahren " 0968 " Hastighet " 0969 " Acceleration " 0970 " Spruta ... " 0971 "tillgaenglig? " 0972 " Spruttid " 0973 " efter # " 0974 " Eftersaetta ... " 0975 "bakom? " 0976 " Y-pos " 0977 "framför? " 0978 " Y-pos " 0979 "tillbaka Y " 0980 "Vaenta Cylinder " 0981 " Anslagsbultr ... " 0982 "Övervakning -  " 0983 " -  " 0984 "" 0985 "Position - X " 0986 " - Y " 0987 "" 0988 "Referensmatt Y " 0989 " Hydraulik ... " 0990 "Inkoppling timeout" 0991 "Urkoppling timeout" 0992 "Eftergang tid " 0993 "Hydr. Fran vid... " 0994 "UPP fruhschalten " 0995 "NED Umkehr " 0996 "šberlauf upptill " 0997 "šberlauf nedtill " 0998 " Drift ... " 0999 "Inkoppling timeout" 1000 " Tang ... " 1001 "Option " 1002 "Hydr. eftergang " 1003 "Upp timeout " 1004 "vaenta upp " 1005 "Till timeout " 1006 "vaenta till " 1007 " " 1008 "Söka " 1009 " - Hastigh. 1 " 1010 " – Hastigh. 2 " 1011 " - Y-Pos " 1012 " - X-Korrektur " 1013 " " 1014 "Saekerhet X " 1015 "Saekerhet Y " 1016 "Öppna vid slutet " 1017 " luft" 1018 "hydraulik" 1019 " Extra utgangar ... " 1020 "Utgang 1 " 1021 "Utgang 2 " 1022 "Utgang 3 " 1023 "Utgang 4 " 1024 " Rotation ... " 1025 "Tolerans " 1026 "Tolerans tid " 1027 "Avlastning Puls " 1028 "Dyna klaemma " 1029 "Revo tryck red. " 1030 "Opt. Rota Vinkel " 1031 " Vaexla parameter ... " 1032 "Frikörning: " 1033 " bakom " 1034 " vaenster " 1035 " höger " 1036 "min. vaexla laege " 1037 "Vaerde för stort !" 1038 "Vaerde för litet! " 1039 " Min. :" 1040 " Max. :" 1041 " kort sida " 1042 " start punkt" 1043 " end punkt" 1044 " microjoint " 1045 " o. klipp " 1046 " auto runda " 1047 " bromsa ned " 1048 " " 1049 "Kanal " 1050 "Namn " 1051 "Range V" 1052 "min.varde" 1053 "max.varde" 1054 "Filter V" 1055 " delta V V" 1056 " laengd V" 1057 " jitter " 1058 " vaerde Volt" 1059 " Nytt vaerde Volt" 1060 " " 1061 " fran" 1062 " 0..+5" 1063 " 0..+10" 1064 " -5..+5" 1065 "-10..+10" 1066 "Huvud " 1067 "CNC Temp." 1068 " CNC Temp" 1069 "ATS0=3 " 1070 "+++ATH " 1071 " Ogiltigt verktyg (%d) – kan inte fortfahren " 1072 " ADW 5" 1073 " ADW 6" 1074 "Mini SPS " 1075 " " 1076 " " 1077 " " 1078 " " 1079 "SPS_1 " 1080 "SPS_2 " 1081 "SPS_3 " 1082 "SPS_4 " 1083 "SPS_5 " 1084 "SPS_6 " 1085 "SPS_7 " 1086 "SPS_8 " 1087 "SPS_1 " 1088 "SPS_2 " 1089 "SPS_3 " 1090 "SPS_4 " 1091 "SPS_5 " 1092 "SPS_6 " 1093 "SPS_7 " 1094 "SPS_8 " 1095 "Mini SPS " 1096 " Mini-SPS (skrotnings) Fel - Kvittera " 1097 "nar det ar mojligt" 1098 " minst " 1099 " v.R.n.L" 1100 "med AF " 1101 "utan AF " 1102 " Hydr.Klaemning " 1103 " Höjda dynor " 1104 " Ogiltigt tangmontage " 1105 " Del inte gefallen " 1106 " För manga verktyg i programmet " 1107 " Tang tillstött " 1108 " Dynhöjd %c: (%d) %s " 1109 "CAN Floppy 1 " 1110 "CAN Floppy 2 " 1111 "Faergbild? " 1112 "Screendump? " 1113 "Standard plattjocklek " 1114 "Standard plathöjd " 1115 "Standard plattjocklek " 1116 "Standard Material " 1117 "Standard hallfasthet " 1118 "Koppar skena " 1119 "Ny spaerrventil " 1120 "Gewindehalter tid " 1121 "Gewindesprh tid " 1122 "STRIKT zulassen " 1123 "Förhöjda dynor " 1124 "UT timeout " 1125 "Spaerrventiltider ..." 1126 " efter slag " 1127 " efter Ventil fran " 1128 " efter Ventil till " 1129 "40Ton avlasta " 1130 " Automatisk L-plat " 1131 "Auto L-Blech " 1132 "Tillgaenglig? " 1133 "Minimum X " 1134 "Y saeker ned X " 1135 "Minimum Y " 1136 "Maximum Y " 1137 "Anslag X " 1138 "Anslag Y " 1139 "Inlaeggn./Skrotn. X " 1140 "Skrotning Y " 1141 "Inlaeggning Y " 1142 "Timeout Klappe fran " 1143 "Vaenta Klappe till " 1144 " S t a t i o n " 1145 " V e r t y g " 1146 "^ DELA " 1147 " Vrid del " 1148 "PU-laengd " 1149 "Efterslipn." 1150 " Positiv Graenslaege, Axel=%c " 1151 " Negativ Graenslaege, Axel=%c " 1152 " Revolver Verktyg " 1153 "Revodrift 9:1 " 1154 "preStans-OT" 1155 "preStans-vanta" 1156 "RefY framti" 1157 "Revo " 1158 "Standard Spruta " 1159 "Parameter? " 1160 "Param " 1161 "Group " 1162 " Versatz X" 1163 " Versatz Y" 1164 " VERKTYG " 1165 " Huvud " 1166 "^ FEL " 1167 "^ E/A " 1168 "^ AXEL " 1169 "^ DEBUG" 1170 "^ PORTS" 1171 "^ REM- OTE " 1172 "^ ALLA " 1173 "^ SORT " 1174 "^ PARAM" 1175 "^ ALLA " 1176 "^ ALLA HÖRN " 1177 "...Abstr. Saekerhet X " 1178 "...Abstr. Saekerhet Y " 1179 " Svaengbord fel " 1180 " Huvudtyp nutz X-offset Y-offset hallare ADW Axis Ton AXR AXL AY AD2 " 1181 "Urklippshoern" 1182 " Urklippshoern " 1183 " L1 " 1184 " L2 " 1185 " L3 " 1186 " L4 " 1187 " Instaellning av tang (%d) %s " 1188 "PU X-Matt " 1189 "PU Y-Matt " 1190 "Avstrykare?" 1191 " Nibbelspeed" 1192 " Nummer: " 1193 " tryck in en knapp ... " 1194 "^ NIB " 1195 " Nibbelmodus" 1196 "^ MATR AUF " 1197 "Revo Börfel (Station %d) " 1198 "Revo Slaeppfel (Station %d) " 1199 "Revo Axelfel (Station %d) " 1200 "Revo inte INTOLER (Station %d)" 1201 " Rotation – ej i tolerans " 1202 "nej " 1203 "gaml" 1204 " ny " 1205 "Alt. Rota. Cirkel " 1206 "Index Versatz " 1207 "Dyna slutningstid " 1208 "Indexavstrykare... " 1209 " Ref. Matt " 1210 " min. Matt " 1211 " schleif spd " 1212 " ref spd " 1213 " instaelln. spd " 1214 " gaengstigning " 1215 " Frühstop" 1216 " Kassett " 1217 " Frühstop" 1218 " Programdubbletter existerar!" 1219 "START att staella in " 1220 "otillaten tangpos " 1221 "fel antal taenger " 1222 "tang ej nabar " 1223 "stift ej fran " 1224 "mal omöjligt att uppna" 1225 "tang ej tillgaenglig " 1226 "stift ej till " 1227 "Revo 3 " 1228 "Revo 4 " 1229 "Laengd " 1230 "Vridtal " 1231 "Frammatn." 1232 "Anschnitt" 1233 "Spruta " 1234 "Nedhallar" 1235 "Stegning " 1236 "Borra " 1237 "Gaengor " 1238 "Gaenga3 (%d), %s " 1239 "Nedhallare ej uppe " 1240 "Kalibrering timeout " 1241 "Verktyg Parameter " 1242 " Gaeng-kontroll " 1243 "Rota2 Revo Opt. " 1244 "Plasma! (%d), %s " 1245 " vRnL 2" 1246 "Försörningsspaaenning saknas (%s) " 1247 "Aktiv Apparattyp Soft" 1248 "Strömkaella: " 1249 "Gasstyrning: " 1250 "Höjdstyrning: " 1251 "Aktuell Parametersats: " 1252 "W1 = Katod " 1253 "W2 = Gasführung " 1254 "W3 = Dysa " 1255 "W4 = Dyskapa " 1256 "W5 = Wirbelgaskappe" 1257 "Ström seriell " 1258 "Gas seriell " 1259 "Höjdstyrning " 1260 "Höjdmaetning " 1261 "Acc% " 1262 "Kontur Faktor " 1263 "Utsugningstid " 1264 "BTBtid " 1265 "Restarttid " 1266 "Loopstorlek " 1267 "nabar " 1268 "loops " 1269 "Handschnittvers." 1270 "X+/- byta " 1271 "Maetversatz X " 1272 "Maetversatz Y " 1273 "Höjdmattversatz " 1274 "Utsugningsgraens" 1275 "Strömbörvaerde " 1276 "Hörnström " 1277 "Teknologi " 1278 "Kennung Gas " 1279 " Schneidgas " 1280 " Wirbelgas " 1281 "Maengd PG1 " 1282 "Maengd PG2 " 1283 "Maengd PG3 " 1284 "Maengd WG1 " 1285 "Maengd WG2 " 1286 "Gas tryck " 1287 "Taendhöjd " 1288 "Klippspaenning " 1289 "Avstrykare " 1290 "Arbetslaege " 1291 "Lyft " 1292 "...Fördröjning " 1293 "...Varaktighet " 1294 "Losfahrverzög. " 1295 "Upslopezeit " 1296 "Downslopezeit " 1297 "Höjddynamik " 1298 "maet efter ... " 1299 " Antal Hal " 1300 " Vaegstraecka " 1301 "Klipphöjd " 1302 "Taendn.fördröjn." 1303 "Control delay " 1304 "Retractpos " 1305 "Vorströmzeit " 1306 "Nachströmzeit " 1307 "Modus " 1308 "Retract mode " 1309 "Elevation " 1310 "Dynamic " 1311 "Speed1 " 1312 "Speed2 " 1313 "Speed3 " 1314 "Tröskel " 1315 "Command 0x" 1316 "PlasmaPara" 1317 " M Material t Speed Strom Fuge Techno. W1 W2 W3 W4 W5" 1318 " laesa" 1319 " Satsparameter... " 1320 " Grundparameter..." 1321 " Huvudparameter..." 1322 "^ SATS-PARA " 1323 "^ GRUNDPARA " 1324 "^ HUVUDPARA " 1325 "^ READ STROM" 1326 "^ READ GAS " 1327 "^ READ HÖHEN" 1328 "^ PROG " 1329 "^ INIT " 1330 "M" 1331 "Arc voltage" 1332 " Cut height" 1333 " Capacitive" 1334 " ever" 1335 "never" 1336 " no" 1337 " inga " 1338 " seriell" 1339 " Boschert" 1340 " analog" 1341 "aufsitzen" 1342 " Material t Speed Strom" 1343 "Plasmasatz" 1344 "Delning Y " 1345 "Överlappning " 1346 "Verkt. Laengd" 1347 "PU för langt " 1348 "Plasma Verktyg: " 1349 "Katod S" 1350 "Gasführung Z" 1351 "Dysa S" 1352 "Dyskapa S" 1353 "Wirbelgaskappe Z" 1354 " Staeng av Plasman !!! " 1355 " Andra planet " 1356 " Flankbredd " 1357 " Auto-Beladen " 1358 " Nibbel speed " 1359 " Gradnings speed" 1360 " Spegel X-Koord " 1361 " Spegel Y-Koord " 1362 " Avstryk.kraft %" 1363 " Bultar " 1364 " MUBEA fel: %s (%d) " 1365 " BELADEN fel: %s (%d) " 1366 " MACRO fel: %s (rad %d) " 1367 "Barcode Pfad: " 1368 " Positioner " 1369 " Gravera " 1370 "Gravera " 1371 "Statustillkoppling " 1372 "Teckensats " 1373 "Förstadrivverk " 1374 "Grundbild " 1375 "Nyprogknapp " 1376 "Werktygsursprung " 1377 "Nibbeln tillatet " 1378 "KS Klaemtid " 1379 "Svaengbord " 1380 "Motoravstrykare " 1381 " Revo ein " 1382 " Revo ausbauen " 1383 " Teller auswerfen " 1384 " Platavstand " 1385 "VKT Referenslaengd " 1386 "Huvud MUCAN " 1387 "Rotaavstrykare min. " 1388 "Stukning max. " 1389 "Plasma on time " 1390 "Positionen " 1391 "Pos 1 – tang " 1392 "Pos 2 - inlaeggning " 1393 "Pos 3 " 1394 "Pos 4 " 1395 "Pos 5 " 1396 "Borrsprut tid " 1397 " ... repetera " 1398 "Luftspalt " 1399 "Position – andra X " 1400 "Hydraulic fran " 1401 " Övervakningstid " 1402 "Tryckövevakningstid " 1403 "Staellbara taenger " 1404 " - X-Versatz " 1405 " - Y-pos " 1406 " - Bredd " 1407 " - Min-Xpos " 1408 " - Max-Xpos " 1409 "Inlaeggn.hjalp Y-pos" 1410 "GLOBAL zulassen " 1411 "Standard Nibbelspd " 1412 "Gew. eintauchen " 1413 "Gew. Avstand " 1414 "Kontur Faktor " 1415 "Digital X/Y " 1416 "Digital Rota " 1417 "Andra Y-Axel " 1418 "Digital Revo " 1419 "Beladevorrichtung " 1420 "text SPD " 1421 "text ACC% " 1422 "plasma ACC% " 1423 "greek text " 1424 "contour SPD " 1425 "contour ACC% " 1426 "löpande nummer " 1427 " max. Matt " 1428 " Start " 1429 " Följd " 1430 " Bearbeta " 1431 " Deltainkel " 1432 " Text storlek " 1433 " Font " 1434 " Angle " 1435 " Italic " 1436 " Stretch " 1437 " Text: " 1438 " Parametersats " 1439 " Einstechen " 1440 " Ausfahren " 1441 " Aussenrund " 1442 " Laengd " 1443 " Vinkel " 1444 " Verweilzeit " 1445 " Zustellfaktor " 1446 " Macro " 1447 " Vinkel " 1448 " Metallavstrykare" 1449 " fram-L" 1450 " bak-L" 1451 " fram-R" 1452 " bak-R" 1453 " snake-X" 1454 " snake-Y" 1455 " horiz." 1456 "vertikal" 1457 " helt" 1458 " stracka" 1459 " enkel" 1460 " ingen" 1461 " rakt" 1462 " böja L" 1463 " böja R" 1464 " GRAVERA " 1465 " ROLLIEREN " 1466 " GRADA " 1467 " Senk-fraesen " 1468 " Plasma Macro " 1469 " Standard" 1470 "Krylliska " 1471 "Grekiska "