0001 "Грешка в програмата на ред № ! " 0002 "Грешка в Диска ! " 0003 "Липсва номер на инстромента ! " 0004 "Инструмента трябва да бъде кръгъл ! " 0005 "Инструмент трябва да бъде правоъгълен ! " 0006 "Неизвестен номер на инструмента ! " 0007 "Радиусът на кръгът е по-малък от този на" 0008 "Неизвестна функция ! " 0009 "Паментта на щанцата (пунасона) препълнен" 0010 "Вътрешна грешка! Свържете се с Labod Ele" 0011 "Твърде малко дупки ! " 0012 "Дупката невъзможна ! " 0013 "Инструмент не е подходящ за правоъгълник" 0014 "Правоъгълника е по-малък от инструмента " 0015 "Неспособен да намери етикета (надписа) !" 0016 "Рекурсивно програмиране не допуснато " 0017 "Nested Turn-programs not allowed ! " 0018 "Твърде малко дупки ! " 0019 "Невалиден параметър в функцията " 0020 "Вътрешна грешка !! Моля изберете долу: " 0021 "Не " 0022 "Да " 0023 "Имперски " 0024 "Метрически" 0025 "Немски " 0026 "Английски " 0027 "Български " 0028 "Входящи " 0029 "Изходящи " 0030 " Състояния/полож" 0031 " A Назнач ЗАД ФАКТ DAC Sp% Er Fla" 0032 "Ос-парам " 0033 "Не разр " 0034 "Feste Sp" 0035 "AH-разре" 0036 "AL-разре" 0037 "Ръчно " 0038 "ГлавноМеню" 0039 "Система " 0040 "Изпълнение" 0041 "Статус - " 0042 "Референция" 0043 "Програми " 0044 "Диск " 0045 "Параметри " 0046 "Грешка " 0047 "Ос-парам " 0048 "Код " 0049 "Инструмент" 0050 "Tappit " 0051 "Параметри " 0052 "Позиции " 0053 "ADC парамт" 0054 "Кошче " 0055 "Revolver " 0056 "L-sheet " 0057 "^ Изчистване" 0058 "^ Намери Щип" 0059 "^ CAN Вх/Из" 0060 "^ STAT-IONS " 0061 "^ Записки " 0062 "^ Безопасна " 0063 "^ Парам " 0064 "^ Оси-парам " 0065 "^ Смени инст" 0066 "^ Смени глав" 0067 "^ Приемане " 0068 "^ Откаж. инс" 0069 "^ Поправ. " 0070 "^ Скорост " 0071 "^ Ускор. %" 0072 "^ Изход " 0073 "^ Вход " 0074 "^ Контури " 0075 "^ Щипка Отво" 0076 "^ ЗапишиПара" 0077 "^ Виж файл " 0078 "^ Направляв." 0079 "^ Подпрограм" 0080 "^ Триъг ълни" 0081 "^ Ба нан " 0082 "^ VAR " 0083 "^ Подпрог " 0084 "^ МикроСъеди" 0085 "^ Без Рязане" 0086 "^ Дист изкл " 0087 "^ КъсаСтрана" 0088 "^ СтартовоПо" 0089 "^ КрайноПодр" 0090 "Презаписване? (ESC - Не / " 0091 "?? Неизвестен номер на грешка " 0092 " " 0093 "Неизвестна грешка " 0094 "Прекалено много отворени файло" 0095 "Неправилно обслужване на прогр" 0096 "Неправилно досково устройство " 0097 "Неправилно име на файл или дир" 0098 "Невалиден символ " 0099 "Прекалено дълго име " 0100 "Системно име не е позволено " 0101 "Файла не се отваря " 0102 "Файла съществува " 0103 "Файла не е намерен " 0104 "Лош формат " 0105 "Пълно дисково устройство " 0106 "Диск: FDC грешка " 0107 "Диск: Диска е променен " 0108 "Диск: Вътрешна грешка " 0109 "Памет: Вътрешна грешка " 0110 "Директорията не е празна " 0111 "Лош формат на програмата " 0112 "Програмата не е намерена " 0113 "Неправилно дължина на записван" 0114 "Твърде малка памет " 0115 "Грешка на потребител (5) " 0116 "Серийна грешка - NACK " 0117 "Серийна грешка - SEQUENC" 0118 "Серийна грешка - CSUM " 0119 "Серийна грешка - TIMEOUT" 0120 " A = Флопи Диск 0 " 0121 " B = Флопи Диск 1 " 0122 " C = FLASH drive " 0123 " D = RAM drive " 0124 " P = REMOTE drive 0 " 0125 " Q = REMOTE drive 1 " 0126 " R = REMOTE drive 2 " 0127 " S = REMOTE drive 3 " 0128 " T = REMOTE drive 4 " 0129 " U = REMOTE drive 5 " 0130 "Директория " 0131 "Файл " 0132 "Четене на програма" 0133 "Записване на прогр" 0134 "Четене програми (последоват" 0135 " " 0136 "Информ " 0137 "Предупреж" 0138 "Грешка " 0139 "Фатално " 0140 "Изчистете предупре" 0141 "Изчистете грешката" 0142 "Анулирайте аварийн" 0143 "Края на Остта е достигната " 0144 "Motor tripswitch activated " 0145 "Ос X Командна грешка " 0146 "Ос Y Командна грешка " 0147 "Ос X Грешка на позиция " 0148 "Ос Y Грешка на позиция " 0149 "Неизправни препазители " 0150 "Опорния Щифт не се вдига - няма въздух " 0151 "Опорния Щифт не иска да се вдигне (Тайм-Аут) " 0152 "Опорния Щифт не е свален " 0153 "Опорния Щифт не иска да се свали (Тайм-Аут) " 0154 "Аварийната спирачка е активна " 0155 "Спряно " 0156 "Дефект изход " 0157 "Вътрешна грешка - състояние машина " 0158 "Щипките не са отвоени " 0159 "Щипките не искат да се отворят (Тайм-Аут) " 0160 "Щипките не са затворени " 0161 "Щипките не искат да се затворят (Тайм-Аут) " 0162 " Drives не могат да се вкл (Тайм-Аут) " 0163 " Antriebe Ausfall (SchЃtz?) " 0164 " Antriebe schalten nicht aus (timeout) " 0165 " Antrieb nicht Betriebsbereit (timeout) " 0166 "Устройството не е готово " 0167 "Ход Щанца - Изх. позиция не достигната (Тайм-" 0168 "Ход Щанца - UT позиция не достигната (Тайм-Ау" 0169 "Ход Щанца - UT не е ляво (Тайм-Аут) " 0170 "Ход Щанца - OT не достигната (Тайм-Аут) " 0171 " Punch - Revo stripper липсва " 0172 "Ход Щанца - Матрицата не е затворена " 0173 "Ход Щанца - не задействана " 0174 "Хидравлика - не задействана (Тайм-Аут) " 0175 "Хидравкиа - оключ. (Защита?) " 0176 " Hydraulic - Druck Ausfall (timeout) " 0177 "Хидравликата не иска да се вкл (Тайм-Аут) " 0178 "Хидравлика включена - Druck nicht erreicht " 0179 "Хидравликата не иска да се изкл (Тайм-Аут) " 0180 "Осите в безопасната зона " 0181 " Матрица - штифты не введены (тайм-аут) " 0182 " Матрица - зажимы не закрыты (тайм-аут) " 0183 " Матрица - зажимы не открыты (тайм-аут) " 0184 " Матрица - штифты не выведены (тайм-аут) " 0185 " Матрица еще не натянута (тайм-аут) " 0186 "Матрица Отв/Затв: Неправилно разположена " 0187 "Матрицата не е затворена " 0188 "Масата не присъства " 0189 " Tisch kommt nicht nach oben (timeout) " 0190 " Tisch nicht unten " 0191 " Stempel nicht zu " 0192 " Stempel bleibt gespannt (timeout) " 0193 " Stempel nicht offen " 0194 " Stempel schlieбt nicht (timeout) " 0195 " Индекс 1 " 0196 " Индекс 2 " 0197 " Индекс 3 " 0198 " Индекс 4 " 0199 " Индекс 5 " 0200 " Индекс 6 " 0201 "Вътрешна грешка (%d): %s " 0202 "Револвер - Не е в изх. позиция " 0203 "Револвер - stripper up " 0204 "Револвер - Не може да се завърти навътре " 0205 "Револвер - Не може да се завърти навън " 0206 "Револвер - не захваща при завъртане " 0207 "Пуансона и матрицата не съвпадат " 0208 "Смяна 2 " 0209 "Главна грешка на оста Х " 0210 "Главна грешка на оста Y " 0211 " Всасыв клапан не закрывается (тайм-аут) " 0212 "Цилидъра за Препозициониране не е свален " 0213 "Цилидъра за Препозициониране не е вдигнат " 0214 "Цилидъра за Препозициониране не е вдигнат - п" 0215 "Няма налягане - въздух " 0216 " Нет разреш на ход в ВМТ при движении " 0217 "Светлинната бариера активирана " 0218 "Светлинната бариера прекъсната " 0219 "Светлинната бариера замърсена " 0220 "Целта извън работната зона " 0221 "Стартирано извън работната зона " 0222 " CAN Nodes (%d) не отговарят " 0223 " Table not present " 0224 " Table was not present (glitch?) " 0225 "Позиция пусни/Вземи в безопасната зона " 0226 "Остта Х не е в допустимост " 0227 "Остта Y не е в допустимост " 0228 "Въртене - щипка не затворена " 0229 "Въртене - щипка не отворена (тайм-аут) " 0230 "Въртене - щипка не отворена " 0231 "Въртене - щипка не затворена (тайм-аут) " 0232 "МАтрицата не е затворена или е в средно полож" 0233 "Въртене Грешка на ОС (%d) - Матрица " 0234 "Въртене Грешка на ОС (%d) - Щанца " 0235 " Plasma - Height CNC not ready " 0236 " Rotation - not same while punching " 0237 " Plasma not available " 0238 " Rotation - Revotool not in home pos " 0239 " Rotation - Stripper carrier wrong " 0240 "Инструмент Смяна: Неподходяща глава " 0241 "Инструмент Смяна: невалиден иструмент " 0242 "Инструмент Смяна: Налягането на Щанцата преви" 0243 "Грешка на конфигурация: %s (%d) " 0244 "Листът не е в щипките " 0245 "Инстр. прекалено дълбоко - лимит " 0246 "Провери РевоТул липсва " 0247 "Взимане на лист/Log препозиц пълна " 0248 "Револвер Неочаквано ангажиран " 0249 " Rotation - not up while turning " 0250 " Parameter #%d in page %s out of bounds " 0251 "Прекалено много грешки " 0252 "Яну" 0253 "Фев" 0254 "Мар" 0255 "Апр" 0256 "Май" 0257 "Юни" 0258 "Юли" 0259 "Авг" 0260 "Сеп" 0261 "Окт" 0262 "Ное" 0263 "Дек" 0264 " Неделя" 0265 "Понеделник" 0266 " Вторник" 0267 " Сряда" 0268 " Четвъртък" 0269 " Петък" 0270 " Събота" 0271 " " 0272 "Линия " 0273 "Линия " 0274 "Линия " 0275 "Линия " 0276 "Кръг " 0277 "Арка " 0278 "Кръг - NIBBLE" 0279 "Матрица " 0280 "Дъга - NIBBLE" 0281 "Линия1 Nibble" 0282 "Правоъгълник " 0283 "Правоъгълник " 0284 "Рязане на ъгъ" 0285 "Подпрограма " 0286 "Drehprogramm " 0287 "Без дупка " 0288 "Ремък кола " 0289 "Елипса " 0290 "Три- матрица " 0291 "Повтарение " 0292 "Инструмент " 0293 "Нараств посте" 0294 "Абсолютен(о) " 0295 "Стъпка " 0296 "Застъпване " 0297 "" 0298 "Линия2 nibble" 0299 "Режим разрязв" 0300 "Дълбочина Щан" 0301 "Височина Щанц" 0302 "Единичен(на) " 0303 "Кофа " 0304 "Линия " 0305 "Линия nibble " 0306 "Налягане " 0307 "Налягане " 0308 "Контури " 0309 "Линия до XY " 0310 "Дуга до L " 0311 "Круг по R " 0312 "Радиус " 0313 "Изтегляне " 0314 "Плазма " 0315 "Подпрограма " 0316 "Линия до R " 0317 "Микросъединен" 0318 "Опред W " 0319 "Опред Z " 0320 "Параметри Инструмент" 0321 "Номер : " 0322 "Център X : " 0323 "Център Y : " 0324 "Ъгъл : " 0325 "Елемент - параметри " 0326 "Тип : " 0327 " X : " 0328 " Y : " 0329 "Дължина 1 : " 0330 "Ъгъл 1 : " 0331 " Length 2 : " 0332 "Ъгъл 2 : " 0333 "Триъгълн" 0334 "Правоъг." 0335 " Дъга" 0336 " Кръг" 0337 " Ромб" 0338 " Кръг" 0339 " Квадрат" 0340 "Правоъг." 0341 "Langloch" 0342 " Друг" 0343 "Инстр Тип X/рад Y Рад отв Рад внут Поз " 0344 "Инстр Revo Форма Опис " 0345 "Елемент Инстр Триъг Правоъг Кръг Следващ Предиш НОВ Изтри" 0346 "TIMEOUT: Тайм-аут, софтуерна грешка ? " 0347 "OK : Възел успешно се инициализира " 0348 "WRITE : Записи в любой узел на шине CAN невозмож " 0349 "START0 z Нет ответа из узла и нет доступн ERRID " 0350 "STARTN : Ответ из многих узлов, удалить другие " 0351 "FIND0:Нет ответа из никакого узла ERRID,добавить1но узе" 0352 "FINDN: Ответ из многих узлов ERRID, удалить новые узлы " 0353 "REPROЗ0: Нет ответа из узлов после перепрограммирования" 0354 "REPROGN:После перепрограммирования ответ из многих узло" 0355 "UNKNOWN: Неизвестная ошибка, непр версия программы? " 0356 "NOTPELI: ??? " 0357 "Клавиятура " 0358 "Шкафчик управл " 0359 "Верхний корпус " 0360 "Нижний корпус " 0361 "KS_ИЗМЕН_ЗАЖИМ " 0362 "KS_ИЗМЕН_ШТИФТО" 0363 "ЗАЖИМ_МАТР_ОТКР" 0364 " ЗАЖИМ_МАТР_ЗАК" 0365 "ЦЕНТР_МАТРИЦЫ " 0366 "НАЖИМ_МАТРИЦЫ " 0367 "НАЙТИ_ЗАЖИМ " 0368 "ЛИСТ_В_ЗАЖ " 0369 "МАШИНА_ВКЛ " 0370 "ГИДРАВЛИКА_ВКЛ " 0371 "ПРИВОДЫ_ГОТОВЫ " 0372 "СВЕТОВОЙ_БАРЬЕР" 0373 "ЗАЩИТА_СТОЛА " 0374 "ШТЫРИ_ВВЕРХУ " 0375 "ЗАЖИМЫ_ЗАКР " 0376 "МАТРИЦА_ЗАКР " 0377 "КНОПКА_ВВЕРХ " 0378 "КНОПКА_ВНИЗ " 0379 "ШТАМПОВКА НОГА " 0380 "ЛИСТ_НОГА " 0381 "ПУСК_НАРУЖ " 0382 "СТОП_НАРУЖ " 0383 "ДАВЛ ВОЗДУХА " 0384 "ЗАЩИТА ДВИГ " 0385 "ГИДРАВЛИКА_ВК " 0386 " ГИДРАВЛИКА_ВК2" 0387 "ГИДР_ЗАЖИМ " 0388 " " 0389 "ШТЫРИ_ВЫС " 0390 "ЗАЖИМЫ_ЗАКР " 0391 "ЦИЛИНДР1_ВЫДВ " 0392 "ЦИЛИНДР2_ВЫДВ " 0393 "KS_ЗАЖИММАТР_ЛЕ" 0394 "KS_ЗАЖИММАТР_ПР" 0395 "KS_ЗАЖ_ЦИЛИНДР " 0396 "СПРЫСКАТЬ_5 " 0397 "KS_ЗАЖИМЫ_ОТКР " 0398 "KS_ИНСТР_ЩЕЛ " 0399 "KS_ИНСТР_ШТИФТЫ" 0400 "KS_ИНСТР_ЗАЖИМЫ" 0401 "СТАЛКИВАТ_1 " 0402 " СТАЛКИВАТ _2 " 0403 " СТАЛКИВАТ _3 " 0404 " СТАЛКИВАТ _4 " 0405 " СТАЛКИВАТ _5 " 0406 "ЦИЛ_1_ВВЕРХУ " 0407 "ЦИЛ_2_ВВЕРХУ " 0408 "ДАВЛЕНИЕ " 0409 "ОТКЛОНЕН_DW_1 " 0410 " ОТКЛОНЕН _DW_3" 0411 "СТАЛКИВАТ _REV1" 0412 "СТАЛКИВАТ _REV3" 0413 "ПОВЕРНУТЬ_REVO " 0414 "REVO_КОНТРОЛЬ_1" 0415 "REVO_КОНТРОЛЬ_3" 0416 " " 0417 "ОТКЛОНИТЬ_DW_1 " 0418 "ОТКЛОНИТЬ_DW_3 " 0419 "REVO_ЛАМПА_1 " 0420 "REVO_ЛАМПА_3 " 0421 "ВНИЗ " 0422 "ВВЕРХ " 0423 "ПОВОРОТ_ДАВЛ " 0424 "ПОВОРОТ_РАЗГР " 0425 "БЛОКИРОВКА_1 " 0426 " БЛОКИРОВКА _2 " 0427 " БЛОКИРОВКА _3 " 0428 " БЛОКИРОВКА _4 " 0429 "СПРЫСКАТЬ_1 " 0430 " СПРЫСНУТЬ _2 " 0431 " СПРЫСНУТЬ _3 " 0432 " СПРЫСНУТЬ _4 " 0433 " " 0434 " " 0435 " " 0436 " " 0437 "REVO_ВВЕРХУ_1 " 0438 "REVO_ВНИЗУ_1 " 0439 "REVO_ВВЕРХУ_3 " 0440 "REVO_ВНИЗУ_3 " 0441 "СМЕНА_1 " 0442 "ВВЕРХУ_1 " 0443 "ВНИЗУ_1 " 0444 " " 0445 "СМЕНА_2 " 0446 "ВВЕРХУ_2 " 0447 "ВНИЗУ_2 " 0448 " " 0449 "СМЕНА_3 " 0450 "ВВЕРХУ_3 " 0451 "ВНИЗУ_3 " 0452 " " 0453 "СМЕНА_4 " 0454 "ВВЕРХУ_4 " 0455 "ВНИЗУ_4 " 0456 " " 0457 " СМЕНА _5 " 0458 " ВВЕРХУ _5 " 0459 " ВНИЗУ _5 " 0460 " " 0461 "ОСВОБОЖД X " 0462 "ОСВОБОЖД Y " 0463 "РАЗРЕШ НУЛЬ X " 0464 "РАЗРЕШ НУЛЬ Y " 0465 "НУЛЬ X " 0466 " НУЛЬ Y " 0467 "РАЗРЕШ_REVO_1 " 0468 "РАЗРЕШ_REVO_3 " 0469 " НУЛЬ _REVO_1 " 0470 " НУЛЬ _REVO_3 " 0471 "ЗАПАС 4 " 0472 "ПОЛОЖ_КОН_X " 0473 "ОТРИЦ_KOН_X " 0474 "ПОЛОЖ_KOН_Y " 0475 "ОТРИЦ_KOН_Y " 0476 "REVO_REF_1 " 0477 "REVO_REF_2 " 0478 "REVO_REF_3 " 0479 "REVO_REF_4 " 0480 "КЛАПАН ВВЕРХ_1 " 0481 "КЛАПАН ВВЕРХ _2" 0482 "КЛАПАН ВВЕРХ _3" 0483 "КЛАПАН ВВЕРХ _4" 0484 "КЛАПАН ВВЕРХ _5" 0485 " КЛАПАН ВНИЗ_1 " 0486 " КЛАПАН ВНИЗ _2" 0487 " КЛАПАН ВНИЗ _3" 0488 " КЛАПАН ВНИЗ _4" 0489 " КЛАПАН ВНИЗ_5 " 0490 "БЛОКИРОВКА_5 " 0491 "Калибрирана " 0492 "НЕ е Калибрир" 0493 "ХОД положения" 0494 "-ос : " 0495 "СТАРТ за местополож" 0496 "Изчакаване за начал" 0497 "СТАРТ местоположени" 0498 "СТАРТ за намиране щ" 0499 " REFERENCING Revo " 0500 "START Ref. Rotation" 0501 " Rotation REFERENCE" 0502 "Номер: " 0503 "Име: " 0504 "Програмата вече съществува " 0505 "Презаписване Да/Не ? " 0506 "Нов номер : " 0507 "Чакайте за данни .." 0508 "Заглавна част е пол" 0509 "Линии са получени " 0510 "Рег.Данни получени " 0511 "header" 0512 "Детайл" 0513 "Матриц" 0514 "revos " 0515 " ГРЕШКА В " 0516 " СИСТЕМАТА ! МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С BOSCHERT" 0517 " - Г" 0518 " КЛАВИАТУ" 0519 "Смяна " 0520 "Станция " 0521 "Инструм " 0522 "Револвер " 0523 "регулирам" 0524 " Смени ин" 0525 "Демонтаж " 0526 "Поз X " 0527 "Поз Y " 0528 "Скорост % " 0529 "Дебелина " 0530 "Раб В" 0531 "УдърД" 0532 "РЕВО №: " 0533 "Инстр №: " 0534 "Позиция: " 0535 "Инструм: " 0536 "Смяна " 0537 "Въртене " 0538 "Шаблон " 0539 "Ляво/Дясно" 0540 "Назад/Напр" 0541 "Revo 1 " 0542 "Revo 2 " 0543 " Функция X Y " 0544 " Флагове " 0545 " Лист - параметри " 0546 " ... повече " 0547 "Отиди до :" 0548 " Напред " 0549 " Назад " 0550 " " 0551 " Ляво" 0552 " ЛЯво-не" 0553 " На линия" 0554 " дясно-не" 0555 " дясно" 0556 "Програма № " 0557 "Ширина X " 0558 "Височиа Y " 0559 "Дебелина " 0560 "Материал " 0561 "Скорост % " 0562 "Ускор. % " 0563 "Брой дупки (+ ) " 0564 "Сортиране " 0565 "Инстумент " 0566 "Инстумент " 0567 " + , , , , " 0568 " - , , , , " 0569 " Брой 1 " 0570 " Брой 2 " 0571 "НАтрупване " 0572 "Следвай прог. " 0573 " offer letgo " 0574 " WF лимит " 0575 " WF раб. вис. " 0576 " WF мин X " 0577 " WF мах X " 0578 " WF мин Y " 0579 " WF мах Y " 0580 "Препозициониран" 0581 "Пропусни " 0582 "Спиране " 0583 "Нач. позиция" 0584 " Атомен " 0585 " Без Удър " 0586 "Бърз Удър " 0587 " BIN IT " 0588 "Отрязване " 0589 "Огранич - L " 0590 " Спрей " 0591 "Дубликат " 0592 "В употреба " 0593 "Текущ " 0594 "Редакт старт " 0595 "Редакт дължина " 0596 "Запис дан старт" 0597 "Авто отпуск " 0598 "Материал " 0599 "Твърдост " 0600 "Авто. следващ " 0601 "Изход. позиц " 0602 " Плазма: скор " 0603 "Плазма: ток " 0604 "Лимит Y " 0605 "Ъгъл " 0606 "Тип креплени " 0607 "Форма " 0608 "Инструм. дълж" 0609 "Застъпване " 0610 "Препозиц. кор" 0611 "Rotation-sym:" 0612 "Mirror-sym :" 0613 "X-начало :" 0614 "Y-начало :" 0615 "® Форма L1 L2 L3 Revo Удъри Коментар " 0616 "повече парам ... " 0617 "tools.bin" 0618 "Кръг " 0619 "Квадрат " 0620 "Правоъг." 0621 "Елипса " 0622 "Шестоъг." 0623 "Специале" 0624 "Квадрат-" 0625 "Правоъг-" 0626 "Кръст " 0627 "Триъг. " 0628 "Банан " 0629 "Пряк " 0630 "Диаг " 0631 "Полукръг" 0632 " Sch„len" 0633 "Нерег. " 0634 " Трумпф" 0635 " Амада" 0636 " Едел" 0637 " резб " 0638 " свредел" 0639 " ..." 0640 " bo-revo" 0641 "завъртан" 0642 "Поз.X" 0643 "Поз.Y" 0644 "Лист: / " 0645 "НЕВЪЗМОЖНИ: " 0646 "Изход Да/Не ?" 0647 "Програмна грешка" 0648 "Програм. Завърши" 0649 "Натисни СТАРТ " 0650 "Махнете отпадък " 0651 "Следващ детайл " 0652 "Дължина " 0653 "Ширина " 0654 "Дебелина " 0655 "бр. листове" 0656 "Скорост% " 0657 "Ускорение% " 0658 "Смазване " 0659 "Справка Мес" 0660 "Измин Време " 0661 "Върнете се да смените инс" 0662 " назад " 0663 " наляво " 0664 " надясно " 0665 "Щипки - позиция " 0666 "Брой щипки " 0667 "Позиция на щипките" 0668 " ..." 0669 "Потвърди (с ENTER) " 0670 "Щипка 1" 0671 "Щипка 2" 0672 "Щипка 3" 0673 "Щипка 4" 0674 "Вземи листа " 0675 "Заложи листа " 0676 "Заложи щипките " 0677 "Провери Щипките" 0678 " " 0679 "Нямате достъп : въведете код " 0680 "Текущо ниво : " 0681 "para.bin" 0682 " Прог. Номер Старт. Линии " 0683 "Кръг " 0684 "Правоъг." 0685 "Външно ф" 0686 "Външно ф" 0687 "Вътр. ф " 0688 " линия дупки (1) " 0689 " линия дупки (2) " 0690 " линия дупки (3) " 0691 " линия дупки (4) " 0692 " линия дупки (5) " 0693 " ЛИНИЯ (1) " 0694 " ЛИНИЯ (2) " 0695 " ЛИНИЯ (3) " 0696 " КРЪГ (1) " 0697 " КРЪГ (2) " 0698 " ШТАМП КРУГ (1) " 0699 " ШТАМП КРУГ (2) " 0700 " МАТРИЦА " 0701 " ПРАВОЪГЪЛНИК " 0702 " ЪГЛОРЕЗ " 0703 " ПОВТОРЕНИЕ " 0704 " Зона без рязане " 0705 " Триъгълна матрица (1) " 0706 " Триъгълна матрица (2) " 0707 " Ремъчна предавка " 0708 " ЕЛИПСА " 0709 " Контур на удърите " 0710 " Подпрограма " 0711 " КОНТУР " 0712 " ПЛАЗМА " 0713 "Делта X " 0714 "Делта Y " 0715 "брой " 0716 "Делта L " 0717 "Ъгъл " 0718 "Брой " 0719 "Цял X " 0720 "Цял Y " 0721 "Брой " 0722 "Цял L " 0723 "Ъгъл " 0724 "Брой " 0725 "Задание X " 0726 "Задание Y " 0727 "Брой " 0728 "Радиус " 0729 "Брой " 0730 "Нач. ъгъл " 0731 "Стъпка на ъгъ" 0732 "Върт. инструм" 0733 "Радиус " 0734 "Брой " 0735 "Нач. ъгъл " 0736 "Краен ъгъл " 0737 "Радиус " 0738 "Стъпка " 0739 "Нач. ъгъл " 0740 "Алфа2 градус " 0741 "Режим " 0742 "Отпадък " 0743 "Делта X " 0744 "Делта Y " 0745 "Число X " 0746 "Числоt Y " 0747 "Ъгъл " 0748 "Въртене " 0749 "Смяна " 0750 "Дължина X " 0751 "Дължина Y " 0752 "Ъгъл " 0753 "Отпадък " 0754 "Ъглов радиус " 0755 "Помощ. инстр." 0756 "Начал. систем" 0757 "Рязане X1 " 0758 " Y1 " 0759 "Рязане X2 " 0760 " Y2 " 0761 "Рязане X3 " 0762 " Y3 " 0763 "Над ръб " 0764 "Отпадък " 0765 " X+,Y- " 0766 "Ъгъл X-,Y- " 0767 " X+,Y+ " 0768 " X-,Y+ " 0769 "Програма № " 0770 " Diff X " 0771 " Diff Y " 0772 "Брой X " 0773 "Брой Y " 0774 "Ъгъл " 0775 "Огледално " 0776 "Форма " 0777 "Дължина/Диам " 0778 "Височина " 0779 "Инвертирам " 0780 "Дължина 1 " 0781 "Дължина 2 " 0782 "Нач. ъгъл " 0783 "Ъгъл Делта " 0784 "Мин. дупка " 0785 "Радиус 1 " 0786 "Поз X " 0787 "Поз Y " 0788 "Радиус 2 " 0789 "Режим " 0790 "Дължина " 0791 "Ширина " 0792 "Ъгъл " 0793 "Контур № " 0794 "Старт " 0795 "Брой " 0796 "Делта X " 0797 "Делта Y " 0798 "Ъгъл " 0799 "Огледално " 0800 "Рестарт " 0801 "Закрит " 0802 "Режим " 0803 "Контур № " 0804 "Кръг " 0805 "Правоъг." 0806 " Никои" 0807 "Разм Х " 0808 " Ред Х " 0809 "Разм Y " 0810 " Ред Y " 0811 "Нормале" 0812 "Изкриве" 0813 "Изкриве" 0814 "Параметър ... " 0815 "Актуална поправка: " 0816 " Никои" 0817 " ADC 1" 0818 " ADC 2" 0819 " ADC 3" 0820 " ADC 4" 0821 " Вход " 0822 " Дата / Час " 0823 "празно" 0824 " Нечет" 0825 " Четен" 0826 "<празно> " 0827 "наладка " 0828 "Сървър ком" 0829 "RS-232 " 0830 "Клавиатура" 0831 "Тест 2a " 0832 " P Тип Скор Данни Четност Стоп " 0833 " Игнорирай" 0834 " Изтрий" 0835 "ИЗтрий+/-.01" 0836 " Изтрий(D)" 0837 "Изт+/-.01(D)" 0838 "Изключен" 0839 " По Ред " 0840 "Глобален" 0841 "Стриктно" 0842 "Непробити " 0843 "Лоша функция " 0844 "Тайм-аут " 0845 " Функция B# X Y " 0846 "Движ относ" 0847 "Движ абсол" 0848 "Скорост % " 0849 "Ускор. % " 0850 "Изход " 0851 "Вход " 0852 "Изчакване " 0853 "Стоп " 0854 "Начал. поз" 0855 "Тайм-Аут " 0856 " # X-Разс. Y-Разс. Ъгъл " 0857 " ПоправX ПоправY Скор. Уск. Ръчно." 0858 " Записване файла с инс" 0859 " Четене на файла с инс" 0860 " Бързо" 0861 " Бавно" 0862 "C:\BOSCHERT\BG " 0863 " # Тип PU-д PU-L Поправка aStr N " 0864 "Алуминий " 0865 " Стомана " 0866 "Неръждав " 0867 " Мед " 0868 " Друг " 0869 "Нис.ляво" 0870 "Нис.цент" 0871 "Нис.дясн" 0872 "Сред.ляв" 0873 "Сред.цен" 0874 "Сред.дяс" 0875 "Вис.ляво" 0876 "Вис.цент" 0877 "Вис.дясн" 0878 " ТипГлава Употр. X-Поз Y-Поз подходящ ADC Ос Тон " 0879 "Прост " 0880 "РЕВО " 0881 "Въртящ " 0882 "Плазма " 0883 "Резбов1 " 0884 "Резбов2 " 0885 "свредели" 0886 " # Уровен Съобщение " 0887 "Отладка " 0888 "Отладка: %s (%c) %d" 0889 " %s (%c) %d " 0890 "Стран. / " 0891 "Потребит. опции" 0892 "Опции прогам " 0893 "Машина (1) " 0894 "Машина (2) " 0895 "Системно време " 0896 "Скорости " 0897 "Хидравлика " 0898 "Drives " 0899 "Смазване " 0900 "Репозициониране" 0901 "Опор. Щифт " 0902 "Въртене глава " 0903 "Щипки " 0904 "Свободни изходи" 0905 "Замяна " 0906 " Потребит. опции ... " 0907 "Език " 0908 "Единица " 0909 "Монитор изкл. " 0910 "Клавиатура:мигане скор" 0911 "Клавиатура:повтор скор" 0912 "" 0913 "Показване поз. щанца " 0914 "Дисплей - изпълнение " 0915 "Забавяне - изпълн. " 0916 " Програмни Опции ... " 0917 "Станд грапавина(назъб)" 0918 "Стандартно застъпване " 0919 "Стандартно микросъедин" 0920 "Променливост " 0921 "Програма - разширение " 0922 "Стандартно раб. полож." 0923 "Станд. дълбоч. поансон" 0924 "Опции Машина (1) ... " 0925 "Тип Машина " 0926 "Щипки ? " 0927 "Външен педал " 0928 "Мярка налягане " 0929 "Минимално Y " 0930 "Смяна инструмент своб " 0931 "Нормална щанцовка " 0932 "Преждевремен ход(удър)" 0933 "Програм щамповка " 0934 "Старт от клавиатура " 0935 "продължи щанцовка " 0936 "ADC брой четене " 0937 "Понижаване Ускор. " 0938 "Ръчно движение " 0939 "Допуст. Изход. позиция" 0940 "Грешка на главата " 0941 " не" 0942 " удър" 0943 " стоп" 0944 "Опции Машина (2) ... " 0945 "Връщане матрца " 0946 "Лист присъствуващ? " 0947 "Head endswitches? " 0948 "Базова дължина PU " 0949 "Revo +Дължина (стар) " 0950 "Revo +Дължина (Актив.)" 0951 "Ecoline Revo? " 0952 "Revo налич. проверка " 0953 "Темп. - CNC " 0954 " Системно време/Броячи ... " 0955 "Брояч удърите " 0956 "Вкл. CNC " 0957 "Включена машина " 0958 "Вкл. Drives " 0959 "Вкл. Хидравлика " 0960 "Вкл. CNC днес " 0961 " Скорости ... " 0962 "Ръчни " 0963 " скорост " 0964 " Ускорение " 0965 "Автом. " 0966 " скорост " 0967 "Около Щипките " 0968 " скорост " 0969 " Ускорение " 0970 " Смазване ... " 0971 "Налично ? " 0972 " Време на впръскв" 0973 " След № " 0974 " Репозициониране ... " 0975 "Назад? " 0976 " Y-позиц. " 0977 "Напред? " 0978 " Y-позиц. " 0979 "Прибиране Y " 0980 "Изчакване Цилиндър" 0981 " Опор. Щифт ... " 0982 "Тайм-Аут -  " 0983 " -  " 0984 "" 0985 "Позиции - X " 0986 " - Y " 0987 "" 0988 "Контрол Оста Y " 0989 " Хидравлика ... " 0990 "Вкл. Тайм-Аут " 0991 "Изкл. Тайм-Аут " 0992 "Време Звезда-тръг " 0993 "Хидравл. изкл. ког" 0994 "Ранен превключ в и" 0995 "Обатното надолу " 0996 "Overrun up " 0997 "Overrun down " 0998 " Drives ... " 0999 "Вкл. Тайм-Аут " 1000 " Щипки ... " 1001 "Опции " 1002 "Инерц движ хидрав " 1003 "Тайм-Аут открит " 1004 "Изчак. отваряне " 1005 "Тайм-Аут затворен " 1006 "Изчак. затваяне " 1007 " " 1008 "Търсене " 1009 " - скорост 1 " 1010 " - скорост 2 " 1011 " - Позиция - Y " 1012 " - корекция - X " 1013 " " 1014 "Безопастност X " 1015 "Безопастност Y " 1016 "Отвар. при завършв" 1017 " Възду" 1018 "хидравлик" 1019 " Допълнителни изходи ... " 1020 "Изход 1 " 1021 "Изход 2 " 1022 "Изход 3 " 1023 "Изход 4 " 1024 " Въртене ... " 1025 "Толериране " 1026 "Толериране време " 1027 "Облекчен пулс " 1028 "Матрица Отв./Затв." 1029 "редуц. налягане Re" 1030 "Оптим. завър ъгъл " 1031 " Параметри за промяна на " 1032 "Празен ход: " 1033 " назад " 1034 " наляво " 1035 " надясно " 1036 "мин. измен поз " 1037 "Твърде голяма стойнос" 1038 "Твърде малка стойност" 1039 " Мин. :" 1040 " Макс.:" 1041 " къса страна" 1042 "нач се центр" 1043 "края се цент" 1044 "микросъедин " 1045 " без рязане " 1046 " " 1047 " " 1048 " " 1049 "Канал " 1050 "Наименов " 1051 "Диапазон V " 1052 "мин.стойн" 1053 "макс.стой" 1054 "Филтър V" 1055 " делта V V" 1056 " дължина V" 1057 " jitter " 1058 " Стойн Вол" 1059 "Нова стойн Волт " 1060 "<никое> " 1061 " изкл." 1062 " 0..+5" 1063 " 0..+10" 1064 " -5..+5" 1065 "-10..+10" 1066 "Глава " 1067 "CNC Темп." 1068 " CNC Темп" 1069 "ATS0=3 " 1070 " " 1071 "+++ATH " 1072 " " 1073 " Невалид" 1074 " ADC 5 " 1075 " ADC 6 " 1076 "Мини SPS " 1077 " " 1078 " " 1079 " " 1080 " " 1081 "SPS_1 " 1082 "SPS_2 " 1083 "SPS_3 " 1084 "SPS_4 " 1085 "SPS_5 " 1086 "SPS_6 " 1087 "SPS_7 " 1088 "SPS_8 " 1089 "SPS_1 " 1090 "SPS_2 " 1091 "SPS_3 " 1092 "SPS_4 " 1093 "SPS_5 " 1094 "SPS_6 " 1095 "SPS_7 " 1096 "SPS_8 " 1097 "Мини SPS " 1098 " Мини-SPS (Bin) Гр" 1099 " ако " 1100 " най-" 1101 "R. to L." 1102 "с WF " 1103 "без WF " 1104 " Хидр. щипки " 1105 " Високи матрици " 1106 " Щипките Неправилно монтирани " 1107 " Частта не падна " 1108 " Прекалено много инстр. в програмата " 1109 " Щипките са стр" 1110 " Висока матрица" 1111 "CAN дискета 1 " 1112 "CAN дискета 2 " 1113 "Не различав цветов? " 1114 "натрупан екран? " 1115 "Стандартна дължина " 1116 "Стандартна ширина " 1117 "Стандартна дебелина " 1118 "Стандартен материал " 1119 "Стандартна сила " 1120 "Медно парче " 1121 "Нови отбрани клапани " 1122 "Разпроб.- задър. време" 1123 "Разпроб.- време смазв." 1124 "Позволявам стриктност " 1125 "Високи матрици " 1126 "UT Тайм-Аут " 1127 "Време блокир. клапани " 1128 " след хода " 1129 " след изкл. клапана " 1130 " след вкл. клапана " 1131 "Освобождаване 40 тона " 1132 " Автомат. лист - L " 1133 "Автомат. лист - L " 1134 "Настоящ? " 1135 "Минимум X " 1136 "Y безопастно от X " 1137 "Минимум Y " 1138 "Максимум Y " 1139 "Упорно X " 1140 "Упорно Y " 1141 "Щипка/Освобождаване X " 1142 "Освобождаване Y " 1143 "Щипка Y " 1144 "Тайм-Аут клапа отвор. " 1145 "Изчакване клапа затвар " 1146 " П О З И Ц " 1147 " И Н С Т Р У М" 1148 "PU-дължина " 1149 "Regrind " 1150 "PU-дължина " 1151 "Regrind " 1152 "Положит. краен прекъсв" 1153 "Отрицат. краен п" 1154 " Револвер и" 1155 "Revo зацепване " 1156 "ПреЩанцован" 1157 "ПреЩанцоване-изчакв " 1158 "Ref Y отпред " 1159 "Револвер " 1160 "Стандартно см" 1161 "Параметри? " 1162 "Парам " 1163 "Group " 1164 " начало X " 1165 " начало Y " 1166 " Инс" 1167 " Глава " 1168 "^ Грешка" 1169 "^ E/A " 1170 "^ ОС " 1171 "^ НАЛАДКА " 1172 "^ Всички " 1173 "^ Дистанци" 1174 "^ Всички " 1175 "^ Сортир " 1176 "Всички Ъгли " 1177 "^ Всички " 1178 "... Stripper безоп. X " 1179 "... Stripper безоп. Y " 1180 " " 1181 "Диаг.Ъгъл " 1182 " Диаг. Ъглорез " 1183 " L1 " 1184 " L2 " 1185 " L3 " 1186 " L4 " 1187 " Задай Щипките (%d) %s " 1188 "PU X-разм " 1189 "PU Y-разм " 1190 "Stripper? " 1191 " Nibbelspeed" 1192 " Номер: " 1193 " Натисни някое копче ... " 1194 " NIB " 1195 " Nibbelmode" 1196 "Матрицата е отво" 1197 "Revo CMD грешка (станция %d) " 1198 "Revo позиц. грешка (станция %d)" 1199 "Revo Ос. грешка (станция %d) " 1200 "Revo не е в допуст. (станция %d" 1201 " Въртене - не е в допуст. " 1202 " НЕ" 1203 "Стар" 1204 " Нов" 1205 "Alt. Rota. Circles " 1206 "Index Offsetz " 1207 "Die close time " 1208 "Stripper... " 1209 " Ref. поз " 1210 " мин. поз " 1211 " търси скорост " 1212 " ref скорост " 1213 " move spd " 1214 " thread size " 1215 "Ранно спи" 1216 " Касетъчн" 1217 "Ранно спи" 1218 " Съществува дубликат на програм" 1219 "СТАРТ за да смени " 1220 "неправ. поз на щипките" 1221 "Лош брой щипки " 1222 "Щипката не достигната" 1223 "щифта не е излязъл " 1224 "цел недостигната " 1225 "Щипката не е на лице " 1226 "щифта не е прибран "